‘วราวุธ’ รมว.พม. มอบงบซ่อมบ้านเร่งด่วนชาวสุพรรณบุรี หลังพายุฝนกระหน่ำบ้านเรือนพังเสียหาย 16 ครอบครัว

‘วราวุธ’ รมว.พม. มอบงบซ่อมบ้านเร่งด่วนชาวสุพรรณบุรี หลังพายุฝนกระหน่ำบ้านเรือนพังเสียหาย 16 ครอบครัว

นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.พม. (กลาง) มอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัย 2 ตำบล

สุพรรณบุรี / กรณีเกิดวาตภัย  พายุฝนพัดกระหน่ำหลายพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา  ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนในตำบลดอนมะสังข์ และตำบลโคกโคเฒ่า ได้รับความเสียหาย  หลังคา  ฝาบ้าน ฯลฯ  ถูกพายุพัดพังเสียหาย รวมกว่า 140 หลังคาเรือน โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  อบต.ในพื้นที่  พมจ.จังหวัดสุพรรณบุรี  และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ได้สำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบวาตภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนจำนวน 16 ครอบครัว

2
สภาพบ้านเรือนที่เสียหายจากลมพายุ

            วันนี้ (30 ก.ย. 66) 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเร่งช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ เพลิงไหม้ และไล่รื้อ ด้วยการมอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำหรับการซ่อมแซมบ้าน รวม 16 ครอบครัวๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 288,000 บาท และมอบงบประมาณจากภาคประชาชน (คุณสมชาย – คุณรัชนี สุจิตต์ และคณะ) สำหรับการสร้างบ้าน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดบ้านพังเสียหาย จำนวน 2 ครอบครัว และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ มีการรับมอบอาหารแช่แข็งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

3

นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.กระทรวง พม.  กล่าวว่า  วันนี้มีหลายหน่วยงานมาร่วมกัน  คือกระทรวง พม.
กระทรวงมหาดไทย  มีผู้ว่าราชการจังหวัด  มี ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ มีหลายหน่วยงานมาร่วมกัน คือ กระทรวง พม. กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี เราทำงานร่วมกันมาตลอดเวลา โดยเงินแต่ละบาทที่เราเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาซ่อมแซมบ้านให้พี่น้องประชาชน และวันนี้ ทำให้เห็นว่า เราระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือกัน ถึงแม้เงินไม่ได้มีมาก แต่หัวใจสำคัญขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ซึ่งกระทรวง พม. โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเราได้รับความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานทีม One Home พม. แม้แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือน้ำบาดาล น้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีพรรคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามาช่วยเหลืออีกด้วย เมื่อเกิดความเสียหาย

4
นายวราวุธ  รมว.พม.

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า การสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุพัดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน รวมกว่า 140 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตำบลดอนมะสังข์และโคกโคเฒ่า เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เราต้องทำงานใกล้ชิดกับ ปภ. ซึ่งมีการเบิกงบประมาณล่าช้า บางครั้งข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เราต้องทำให้จบ ทำให้ครบ ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ต่อไป ขณะนี้ บ้านบางส่วนได้ซ่อมแซมเสร็จแล้ว บ้านบางส่วนกำลังซ่อมแซมอยู่ ซี่งงบประมาณของกระทรวง พม. และ ปภ. จะมาถึงมือของเราแน่นอน

“วันนี้ ดีใจที่ได้มาทำงานที่กระทรวง พม. ทำให้ทราบถึงกลไกในการที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนต่อไป จะได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อยามเกิดปัญหา หน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้ทอดทิ้งท่านไปไหน มาร่วมด้วยช่วยกัน” นายวราวุธ กล่าวในตอนท้าย

จากนั้น  นายวราวุธได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในตำบลดอนมะสังข์  15 ครอบครัว  และตำบลโคกโคเฒ่า 1 ครอบครัว  รวม 16 ครอบครัว ๆ ละ 18,000 บาท  รวมเป็นเงิน 288,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านเรือน  ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณี ไฟไหม้ ไล่รื้อ ภัยพิบัติ  ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  (ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 18,000 บาท)  และหลังจากนั้น รมว.พม. พร้อมคณะได้เดินทางไปมอบบ้านที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าของบ้านในตำบลดอนมะสังข์  จำนวน 2 ราย

อย่างไรก็ตาม  นอกจากการมอบความช่วยเหลือเร่งด่วนให้แก่ผู้ประสบภัยในวันนี้แล้ว  ยังมีประชาชนในตำบลดอนมะสังข์อีกกว่า 140 ครัวเรือนที่บ้านเรือนเสียหายจากลมพายุในเหตุการณ์เดียวกัน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี  เช่น  พมจ.สุพรรณบุรี  ปภ.สุพรรณบุรี  และ พอช. จะบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยเร็ว

5
รมว.พม.มอบบ้านที่ซ่อมแซมใหม่ให้ป้าแมว  สุขเผือก

ป้าแมว  สุขเผือก  อายุ 67 ปี  ชาวบ้านตำบลดอนมะสังข์  บอกว่า  บ้านหลังนี้อยู่กัน 4 คน  เช่าที่ดินปลูกสร้างบ้านเดือนละ 300 บาท   ตนเองไม่มีงานทำ  ไม่มีรายได้  อาศัยลูกทำงานนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว

“สภาพบ้านเดิมก็ผุพังอยู่แล้ว  เพราะสร้างมานาน  ใช้สังกะสีทำฝาบ้านทั้ง 4 ด้าน  หลังคามุงสังกะสีเหมือนกัน  พอเกิดพายุฝน  ลมพัดแรง  หลังคาและฝาบ้านก็ปลิวไปกับลมเกือบทั้งหลัง  เสียหายหมด  ถ้าลำพังครอบครัวคงจะไม่มีเงินซ่อม  เมื่อรัฐมนตรีมาช่วยก็ดีใจ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ป้ามีบ้านใหม่”  ป้าแมวบอกความรู้สึก

6
7
 สภาพบ้านเดิมของป้าแมว  และหลังโดนพายุฝน

            ทั้งนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  เช่น  โครงการบ้านมั่นคง  โครงการบ้านพอเพียงชนบท  รวมทั้งการช่วยเหลือเร่งด่วน  กรณีประสบอุบัติภัย  ไฟไหม้  ไล่รื้อ  ภัยพิบัติ  โดยจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้านไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท

โดยที่ผ่านมา  ในจังหวัดสุพรรณบุรี  พอช. ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แยกเป็น โครงการบ้านมั่นคงเมือง จำนวน 9 โครงการ   รวม 655  ครัวเรือน โครงการบ้านมั่นคงชนบท 3  ตำบล รวม 868  ครัวเรือน โครงการบ้านพอเพียง (ซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีฐานะยากจน  สภาพทรุดโทรม)  52 ตำบล รวม 1,492ครัวเรือน และกรณี ประสบภัยพิบัติที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จำนวน 9 ครัวเรือน

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผู้มีรายได้น้อย  โดย พอช.สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง  เพื่อพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได้  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  ฯลฯ ใน จ.สุพรรณบุรี  รวม 44 ตำบล

8

9

425671
ผอ.พอช. ร่วมมอบถุงยังชัพแก่พี่น้องในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
1860723
ผอ.พอช. ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยทีมช่างชุมชนระหว่างซ่อมแซมบ้านเรือน

เรื่องและภาพ : สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ