“ปาเต๊ะทีวี” : ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้ สนามสื่อสารที่ร่วมลงมือทำ

“ปาเต๊ะทีวี” : ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้ สนามสื่อสารที่ร่วมลงมือทำ

การนำคำว่า “ปาเต๊ะ” มาใช้เป็นชื่อสถานีของห้องข่าวสันติภาพอาจกล่าวได้ว่า ลวดลายบนพื้นผ้าปาเต๊ะ สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของสถานีที่มีลวดลาย สีสัน สวยงาม อาจเปรียบกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความแตกต่างหลากหลายในประเด็นและแง่มุมต่างๆ   ท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้สังคมได้เห็นและสัมผัสถึงคุณค่าของหลากหลายและงดงาม   

“ปาเต๊ะ ทีวี” (Batik TV)    มาจาก ชื่อ “ปาเต๊ะ” หรือผ้าบาติก  เป็นชื่อในสำเนียงบาฮาซามลายู  ให้ความหมายถึงผ้าพื้นเมืองที่มีความนิยมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมลายูด้วยและโยงไปเกี่ยวข้องกับประเด็นอาเซียนเป็นประเด็นการสื่อสารที่ข้ามวัฒนธรรมโดยลวดลายและสีสันที่ใช้มาจากงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดทุกขั้นตอน     โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาจากหลากหลายสาขา  ทั้ง วารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์  วิทยาศาสตร์  รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ที่สนใจด้านการสื่อสาร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบ “การสื่อสาร” ที่พวกเขาเป็นคนลงมือทำ  เพื่อสะท้อนเรื่องราว ความหวัง อนาคตสันติภาพของสังคมชายแดนใต้ที่อยากให้เป็น

มูฮัมมัดมุมิน มูหนะ    นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า  ห้องข่าวสันติภาพ  คือพื้นที่สาธารณะสำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสาและรักในวิชาชีพนักการสื่อสาร มีเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดและมุมมองที่มีความแตกต่างจากสื่อกระแสหลัก

“ เราต้องการนำเสนอให้เห็นถึงการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายในสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม   เรามองว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมจะให้การยอมรับในความแตกต่างที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม เพราฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะเป็นพื้นที่กลางสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดพื้นที่ของการสื่อสารและการนำเสนอข่าวสารที่มีความหลากหลายรอบด้านและมีความเป็นธรรม เป็นประโยชน์แก่ทุกๆกลุ่มในสังคมซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคมต่อไป”

นางสาวอามีเนาะ อุเซ็ง นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การทำงานในครั้งนี้ถ้าจะมองเป็นธุรกิจสื่อ คือ เป็นการเริ่มต้นของการทำธุรกิจข้ามสื่อ เพราะปกติเราจะเรียนรู้แค่งานเขียนไม่ว่าจะเป็นข่าว สกู๊ป สารคดี ฯลฯ แต่เราไม่เคยทดลองเล่นกล้องหรืออุปกรณ์ด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินรายการโทรทัศน์ ถือได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียนวารสารศาสตร์ว่าจะทำได้หรือไม่

“ปาเต๊ะทีวี จึงเป็นทีวีที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ได้ปฏิบัติจริงร่วมกับทีมงานและนักข่าวมืออาชีพในส่วนของเนื้อหาในรายการจะเทน้ำหนักไปที่กระบวนการผลักดันสันติภาพของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นข่าว สารคดีรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บันเทิง รวมไปถึงผลงานของน.ศ ที่สะท้อนผ่านชิ้นผ่านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนอกพื้นที่ได้เห็นความสวยงามในพื้นที่”  อามีเนาะ กล่าว

ขณะเดียวกัน โรงเรียนวารสารศาสตร์ โรงเรียนสอนสื่อสามารถที่จะจัดบรรยากาศแบบนี้ให้มันสมจริงได้อย่างไร 

อ.สมัชชา นิลปัทม์ อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า     อันนี้คือข้อท้าทายแต่ว่าเมื่องานในลักษณะแบบนี้  งานวันสื่อสันติภาพ มันมีความเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มาก ครูสื่อและนักเรียนสื่อต้องถือโอกาส คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าเราได้ซักซ้อมได้เอาวิชาที่เราได้เรียนมา ได้ลองใช้ถ่ายทอด ได้สื่อสารเรื่องราวของคนอื่นๆ เสียงที่เล็กๆเสียงที่ไม่มีใครพูดถึงอันนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญของทั้งคนสอนและคนเรียน ห้องข่าวถือเป็นเรื่องมือที่เราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องกระบวนการสันติภาพและได้ทดลองเครื่องมือของการสื่อสารเราได้ทำการเรียนการสอนไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

แนวคิดห้องข่าวสันติภาพ จึงเป็นเครื่องมือสำหรับเยาวชนและนักศึกษานักเรียนสื่อที่สนใจสันติภาพ แต่การเข้าใจสันติภาพบางทีมันเป็นวิชาเฉพาะและดูค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน เราใช้สื่อเป็นเครือมือที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้แง่มุมของกระบวนการสันติภาพจากคนด้านล่างผ่านเครื่องมือของการสื่อสาร แน่นอนว่าถ้าพวกเขาหยิบจับเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ตามแต่ สิ่งที่ได้รับมอบหมายไป เขาอาจจะได้ไปเจอบุคคลที่หลากหลาย ต่างกลุ่มประโยชน์ กลุ่มที่ต้องทำงานเพื่อสร้างสันติภาพในภาคใต้ การได้พบปะกับผู้คนทั้งหลายตรงนี้ถือเป็นการเรียนรู้เเบบหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงสื่อในการที่จะทำความเข้าใจ แล้วก็เป็นสันติภาพไม่ใช่เรื่องของรัฐที่ต้องเจรจากันอีกฝ่ายแต่ว่าเป็นเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งแน่นอนหลายคนได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากตัวเครื่องมืออันนี้ 

วันนี้ 27 -28 กพ. แวะมา Check In ได้ที่ “ปาเต๊ะ ทีวี” หรือชมถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางต่อไปนี้ 
www.comm-sci.pn.psu.ac.th
www.citizenthaipbs.net/live
www.webtvthaipbs.com
www.deepsouthwatch.org
www.ycncabletv.net/live.php
www.rdselatan.com
www.psu10725.com
www.civicwomen.com
peoplecollegepatani.com

หรือทาง twitter #PPP101 , #Patehtv (สดตลอดทั้งวัน)

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ