‘มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย’ ชี้ ‘ร่าง รธน. มีชัย’ ทำลายเจตนารมณ์วีรชนพฤษภา 35

‘มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย’ ชี้ ‘ร่าง รธน. มีชัย’ ทำลายเจตนารมณ์วีรชนพฤษภา 35

30 มี.ค. 2559 มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ ‘ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ทำลายเจตนารมณ์ของวีรชนพฤษภา 35 โดยสิ้นเชิง’ ระบุคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่ได้ประกาศและส่งมอบเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา และเรียกร้องให้ คสช. นำรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้ โดยเพิ่มในบทเฉพาะกาลให้จัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

รายละเอียดแถลงการณ์ มีดังนี้

20160104160136.jpg

แถลงการณ์มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย
ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ทำลายเจตนารมณ์ของวีรชนพฤษภา 35 โดยสิ้นเชิง

มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยจึงขอคัดค้านและเรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญ 2540 มาใช้แทนโดยเพิ่มบทเฉพาะกาลให้มีสสร.จากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นแทน

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้นำผลสรุปร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายยื่นต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คณะรัฐมนตรี และคสช.เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1.ในร่างฉบับดังกล่าว ในบทเฉพาะกาล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งโดยคสช.ทั้ง 250 คน แล้วยังมีสว.สำรองที่สรรหาหรือแต่งตั้งจากคสช.อีก 50 คน ทำหน้าที่ 5 ปี ซึ่งหมายความว่า ใช้อำนาจหน้าที่ครอบงำการเลือกตั้งของประชาชนถึงสองสมัยของการเลือกตั้ง

2.สว.สรรหาของคสช.มีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากสว.ของเดิมที่ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยอยู่เจ็ดประการแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ที่ครอบงำบงการอยู่เหนือระบอบรัฐสภาอยู่อีกสามประการด้วยกันคือ มีอำนาจหน้าที่ปฏิรูปประเทศ มีอำนาจหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3.นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4.ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้งของสว.สรรหามีอำนาจเหนือผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสามารถดำเนินการให้พ้นตำแหน่งได้ภายในเจ็ดวัน และมีโทษตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต 

นอกจากนี้ องค์กรอิสระอีกห้าองค์กรก็ล้วนมาจาก สว.สรรหาของ คสช.มีอำนาจเหนือผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นกัน สามารถดำเนินการให้พ้นตำแหน่งได้และมีโทษตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลุ่มองค์กรทรงมหิธานุภาพสูงสุดในการกำหนดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยังมีหลายประการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเป็นตรงข้ามกับเจตจำนงของวีรชนพฤษภา 35 ทั้งสิ้น

ดังนั้น มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยจึงขอคัดค้าน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ ที่ได้ประกาศและส่งมอบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และขอเรียกร้องให้ คสช. นำรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วทั้งประเทศว่า เป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” หรือ “รัฐธรรมนูฐฉบับปฏิรูปการเมือง” มาใช้ โดยเพิ่มในบทเฉพาะกาล ให้จัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยรับฟังเสียงประชาชนประกอบการร่างตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการร่างกันอยู่ เมื่อร่างเสร็จแล้ว จัดให้มีการทำประชามติแล้วดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย  
30 มีนาคม 2559

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ