สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียง

สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาเยี่ยมโครงการบ้านพอเพียง

ทีมงานกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา องค์กรสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี้ยมผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

พะเยา / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ (พอช.) และผู้แทนทีมงานกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา องค์กรสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

99484

โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงลอและ ท่านกำนันตำบลลอประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลลอพร้อมทีมงานผู้นำแกนนำในพื้นที่ร่วมมอบป้ายบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 5 ครัวเรือน และในพื้นที่ตำบลคือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยาอีก 1 พื้นที่ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง แต่ยังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

99482
99483

99481
99480
99477

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ