SMART FARM IOT ถูกใจ ตรงความต้องการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

SMART FARM IOT ถูกใจ ตรงความต้องการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานภาคใต้  และภาคีวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ สวนสารพัด ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครื่องมือ Smart Farm IOT ให้แก่ขบวนองค์กรชุมชนกับตำบลเป้าหมายและตำบลที่สนใจ  ได้แก่ ตำบลนาขา ตำบลหลังสวน ตำบลบ้านควน ตำบลบางมะพร้าว  รวมจำนวน 23 คน

Messageimage 1679104265020

นายนิรันดร์  สมพงษ์  (โอ๋)  ประธานสหกรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และทีม ได้ให้ความรู้ Smart Farm iot นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ “ลดเวลา ลดต้นทุน ลดแรงงาน เพิ่มผลผลิต” ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ด้วยงบประมาณหลักร้อยบาท  รู้จักอุปกรณ์ในการสร้างและใช้งานระบบ ระบบ Smart Farm iot คุณสมบัติต่าง ๆ การเลือกซื้อราคา ร้านค้า อุปกรณ์ทดแทน  การนำอุปกรณ์มาประกอบด้วยกัน

Messageimage 1679098149234
วิระ  ปัจฉิมเพชร  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาขา

วิระ  ปัจฉิมเพชร  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาขา  ทำเกษตรมาตั้งแต่เด็ก และเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์มากกว่า 10 ปี บนพื้นที่สวนสารพัด 20 ไร่  เล่าว่า “ผมแสวงหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยภาคการเกษตร  ก่อนหน้านี้ ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ จาก Smart Farm iot มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีการสอนเรื่องการเขียน code  รู้จักว่ามี port มีคำสั่ง เรียนรู้เสร็จตาลอยกลับมา เพราะยังไม่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่แปลงเพาะปลูกได้  จากนั้นพยายามหาว่า มีใครไหมที่ให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ  จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงการทำเกษตรเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้

การได้เข้าร่วมหลักสูตร 2 วันนี้  “ถือว่าตรงใจ ตรงความต้องการ” จากที่รู้คร่าว ๆ รู้แบบตาลอยคราวก่อน  วันนี้ได้รู้จักอุปกรณ์แต่ละชิ้น  ได้เรียนรู้ การประกอบอุปกรณ์ เห็นวิธีการทำงาน ถือว่า บรรลุวัตถุประสงค์ตรงความต้องการ  “ความรู้ที่ได้จาก 2 วันนี้ กับความรู้ที่ได้จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น”

“ด้วยความตั้งใจ ผมซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีก 2 ชุด และจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนเกษตรอินทรีย์  ได้นำไปใช้ให้มีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิต  ลดเวลาการทำงานลง ถือว่าเป็นสุดยอดความรู้ในการได้รับ 2 วันนี้”

จากการทดลองติดตั้งอุปกรณ์ในสวนสารพัด  บริเวณโรงเรือนปลูกผัก จำนวน 4 โรงเรือน เดิมใช้เวลาเปิด-ปิด ระบบวาล์วน้ำ 4 โรงเรือนปลูกผัก ประมาณ 1 ชั่วโมง  หลังจากได้รับความรู้ระบบอัจริยะ Smart Farm iot  ที่สามารถเปิดไล่เรียงไปแต่ละโรงเรือน โรงเรือนที่ 1  2 3 4 เปิด-ปิด ระบบวาล์วน้ำได้ โดยดไม่ต้องเสียเวลาเพียงกดคำสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือ  ระบบนี้สามารถกำหนดเวลาทำให้เกิดความแม่นยำในการทำงานมากขึ้นด้วย

Messageimage 1679098124491
นายทิวากร  การทหาร   (Bank) อายุ 31 ปี เกษตกรอินทรีย์รุ่นใหม่

นายทิวากร  การทหาร   (Bank) อายุ 31 ปี เกษตกรอินทรีย์รุ่นใหม่ เรียนจบจาก มอ.หาดใหญ่ ด้วยใจรักในอาชีพเกษตร และมีความตั้งใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยเห็นว่าดีต่อสุขภาพตนเอง ครอบครัว ผืนดิน และได้แบ่งปันอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค  แม้ว่าช่วงแรกจะทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความยากลำบาก เพราะต้นทุนการทำเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างสูงกว่าเกษตรเคมี   หลังจากทำเกษตรอินทรีย์มา 7 ปี ปัจจุบัน Bank มีรายได้หลังหักต้นทุน เดือนละ 8,000 บาท   หลังจากรู้จักกับพี่วิระ  ปัจฉิมเพชร ประธานวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์อำเภอหลังสวน   ทำให้ได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย  รวมทั้งได้รับความรู้เรื่อง Smart Farm iot  ในการเข้าร่วม 2 วันนี้  อนาคตอยากจะขยายแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์  ชวนใคนมาปลูกผัก ส่งในตลาด ให้มากขึ้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากเพื่อนเกษตรกร 2 วัย ใจเดียวกันที่รักและเกษตรอินทรีย์ และมีความใฝ่เรียนรู้ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm iot ซึ่งจะขยายผลต่อไปให้กับเพื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ต่อไป

4247627

เรียบเรียงโดย สมจิตร จันทร์เพ็ญ เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้อาวุโส
สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ