พอช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

พอช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

กรุงเทพมหานคร / วันนี้อังคารที่ 14 มีนาคม เวลา 08.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นายสยาม นนท์คำจันทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม (ระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : อพม. Smart) และโดยมีหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Emergency Social Services : ESS Thailand) โดยมีหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 4) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกุล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. และคณะผู้บริหาร พม. เข้าร่วม

S 39149575
S 39149574
S 39149572
S 39149580


S 39149581
S 39116809

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ