จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลุยคลองเปรมประชากร มอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง จำนวน 123 หลัง

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลุยคลองเปรมประชากร มอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง จำนวน 123 หลัง

รมว.พม.เป็นประธานมอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ ริมคลองเปรมประชากร รวม 123 หลัง

กรุงเทพฯ/วันนี้ (10 มี.ค 2566) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ ริมคลองเปรมประชากร รวม 123 หลัง ภายใต้งาน “คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม” โดยมี นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนภาคีเครือข่าย และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ณ ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

2
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งกระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนเป็นหลัก เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน

3

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำคัญของวันนี้ คือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ชนะทุกอย่าง ทุกอุปสรรค ซึ่งใช้เวลาถึง 7 ปี กว่าที่ทุกคนจะปรับเป็นผู้ถูกกฎหมาย รัฐบาลมีความตั้งใจทำเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะขยายไปทำทั่วประเทศ ขณะนี้ มีอุปสรรคเรื่องงบประมาณ แต่จะพยายามหาทางออกให้ ว่าจะสามารถระดมทุนจากตลาดเงินแหล่งอื่นได้หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยนาน ซึ่งวันนี้ ไม่เพียงแต่มอบบ้าน แต่จะมอบชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการเชิญมาเป็นผู้บริหารและสมาชิกของศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวประจำชุมชนที่มีส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง อีกทั้งต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่อดทนมาถึง 7 ปี เพื่อให้วันนี้ประสบความสำเร็จ

4
นายกฤษดา สมประสงค์  ผอ.พอช.

นายกฤษดา สมประสงค์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง พอช. มียุทธศาสตร์สำคัญ คือ ให้ชุมชนและเครือข่ายเป็นเจ้าของโครงการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง  ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์มีขนาดพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 35.1 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเปรมประชากร ตั้งแต่บริเวณหลังวัดดอนเมือง ไปจนถึงพื้นที่ที่ติดกับชุนชนประเสริฐเปรมประชากร ปัจจุบัน มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 130 ครัวเรือน เช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ ระยะเวลา 30 ปี  โดยมีรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยการรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่ รวม 123 หลัง เป็นบ้านแถว 2 ชั้น มีค่าก่อสร้าง 495,000 บาทต่อหลัง โดยสมาชิกผ่อนชำระค่าบ้านเดือนละ 2,900 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 73,586,150 บาท จากงบสนับสนุนการพัฒนา 123 หลัง เป็นเงิน 19,650,900 บาท และงบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 123 หลัง วงเงิน 53,935,250 บาท

5
นางสุพิชญา สร้อยคำ (พี่เปีย) ประธานชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์

นางสุพิชญา สร้อยคำ ประธานชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ กล่าวแสดงความรู้สึกว่า ยินดีเป็นอย่างมาก เป็นความอดทนอันยาวนานของชาวชุมชนที่จะได้มีทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมาย ไม่เป็นผู้รุกล้ำลำคลอง ซึ่งเราได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกและคณะกรรมการ ก่อนที่จะดำเนินการและจะมีการทำความเข้าใจร่วมกันก่อน โดยเราจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า การมีบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะทุกคนในครอบครัวจะใช้อยู่อาศัยได้ตลอดไป

6
รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พม. เดินเยี่ยมเชี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์

สำหรับภาพรวมชุมชนริมคลองเปรมประชากรอยู่ในแผนการพัฒนาตามแผนแม่บท  มีพื้นที่เป้าหมาย 38 ชุมชน กว่า 6,000 ครัวเรือน ในเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร กทม. รวม 32 ชุมชน และเขตเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี รวม 6 หมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบัน มีบ้านสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงอยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 ชุมชน 1,150 ครัวเรือน โดยมีชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์เป็น 1 ใน 10 ชุมชนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 123 หลัง (130 ครัวเรือน) โดยบ้านทั้งหมดจะแล้วเสร้จพร้อมส่งมอบภายในกลางปี 2566 นี้

7
8
9

10.บุมบนเปรมประบาสมบูรณ๜
ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์
11หลังโรงแรมอมารี
หลังโรมแรมอามารี ดอนเมือง
12บุมบนวัดรังสิต
ชุมชนวัดรังสิต

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ