เจ้ายอดศึก ชนะการเลือกตั้ง

เจ้ายอดศึก ชนะการเลือกตั้ง

รายงานจากสาละวินนิวส์ออนไลน์ โดยอ้างข่าวจากเว็บไซต์ข่าวไทใหญ่ mongloi.org ระบุว่าว่า การเลือกผู้นำคนใหม่ของสภากอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน RCSS/SSA

การเลือกตั้งผู้นำสภากอบกู้รัฐฉาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง 5 คน ที่ถูกเสนอชื่อต่างพร้อมใจกันถอนตัว ขณะที่เสียงส่วนใหญ่เลือกเจ้ายอดศึกเป็นผู้นำสมัยที่ 4 อีกสมัย ซึ่งมีวาระ 4 ปี

เจ้าหน้าระดับสูงที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 5 คน ได้ปฏิเสธรับตำแหน่ง และพร้อมใจสนับสนุนเจ้ายอดศึกเป็นผู้นำอีกหนึ่งสมัย มีรายงานว่า ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้นำทั้งหมด 199 เสียง ได้หย่อนบัตรเลือกเจ้ายอดศึก 147 เสียง อีก 51 เสียงเป็นบัตรเสีย อีก 1 เสียงไม่สนับสนุนเจ้ายอดศึก หลังเข้ารับตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย โดยเจ้ายอดศึกได้ให้สัญญาว่าจะปกป้องบ้านเมืองและไม่ทรยศบ้านเมือง

สำหรับ “เจ้ายอดศึก” เกิดเมื่อ พ.ศ.2502 ที่จังหวัดดอยแหลม เขตรัฐฉานภาคใต้ เข้าร่วมกับกองกำลังปฏิวัติแห่งชาติรัฐฉาน (Shan United Revolution Army : SURA) ตั้งแต่อายุ 17 ปี เมื่อกองกำลัง SSA ได้รวมตัวกับกองกำลัง SURA เมื่อ พ.ศ. 2533 ก็ได้เป็นผู้นำทหารในเขตเมืองทา และเมืองจ้อด

ต่อมาเมื่อขุนส่าตกลงสวามิภักดิ์ต่อทางการพม่า และส่งมอบอาวุธของกองทัพเมิงไต ให้กับพม่าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 เจ้ายอดศึกจึงได้ขึ้นเป็นผู้นำกองกำลังไทใหญ่ต่อต้านกองทัพพม่าจนถึงปัจจุบัน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ