ทำไมต้อง รถบัสมอพะเยา?

ทำไมต้อง รถบัสมอพะเยา?

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาหรือมหาวิทยานเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้นมาในระยะแรกนั้นนิสิตสามารถใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ในการสัญจรขึ้น-ลง มหาวิทยาลัยได้ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่กลางหุบเขา และจากหน้ามหาวิทยาลัยเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัย มีระยะทางทั้งหมด 4 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางถนนมีลักษณะเป็นทางโค้งและทางลาดชัน ด้วยนิสิตที่ไม่เชี่ยวชาญเส้นทางและนำรถจักรยานยนต์เข้าไป จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากการใช้รถจักรยานยนต์ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยมี นโยบายจัดสรรรถบัส มาให้นิสิตใช้บริการสัญจรขึ้น-ลง มหาวิทยาลัยแทนการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ยังสามารถใช้รถยนต์ในการสัญจรได้ตามปกติ

  • แต่เนื่องในปัจจุบันจำนวนนิสิตที่ เพิ่มมากขึ้น ทำให้จำนวนรถบัสที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรนั้น ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนิสิต โดยนิสิตส่วนใหญ่   ที่ใช้บริการรถบัสขอ  มหาวิทยาลัย เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2565 จำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี นั้นมีทั้งหมด 19,809 คน นิสิตชั้นปีที่1 มี 5,993 คน  ชั้นปีที่2มี 4,787 คนชั้นปีที่3มี 3,865 คน ชั้นปีที่4มี 3,745 คน ชั้นปีที่5ขึ้นไปมี 1,419 คน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

รถบัสมีจำนวนกี่คันเเละกี่สาย?

  • ในขณะที่จำนวนรถบัสมีเพียง 27 คัน เสริม 2 คัน   และ มีการให้บริการทั้งหมด 3 สาย ได้แก่ สายICT สายหอใน และสายหน้ามอแและจะให้บริการตั้งเเต่เวลา 07:00-21:00 น.
  • แบบที่1 สามารถรองรับนิสิตได้ 27 ที่นั่ง
  • แบบที่ 2 สามารถรองรับนิสิตได้ 45 ที่นั่ง

” แล้วพวกคุณคิดว่ารถบัสของมหาวิทยาลัยพะเยาควรจะปรับปรุงอย่างไร “

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ