คณะบอร์ดบริหาร พอช. ประชุมหารือร่วมกับ สสว. สวส. ออกแบบการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในชุมชน ร่วมผลักดันสู่การตลาด Online อย่างยั่งยืน

คณะบอร์ดบริหาร พอช. ประชุมหารือร่วมกับ สสว. สวส. ออกแบบการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในชุมชน ร่วมผลักดันสู่การตลาด Online อย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / วันนี้ 20 ม.ค. 66 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พอช. โดยมีนายกฤษดา  สมประสงค์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ และที่ปรึกษา ประชุมหารือร่วมกับ นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนางนภา เศรษฐกร ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  ร่วมออกแบบการสนับสนุนส่งเสริมร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้า Online โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เจ้าของโครงการ Star Market (starmarket.in.th) เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ายสินค้าจาก SME ทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาของ SME ไทยต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มหรือช่องทางของผู้ให้บริการต่างชาติ เช่น Facebook หรือ LINE จึงเป็นแนวคิดของการสร้างเว็บไซต์ Star Market ขึ้นมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการไทย เว็บไซต์ Star Market ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เพราะมีผู้ประกอบการไทยทำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับขายของอยู่แล้วคือ lnwshop จึงเป็นการนำระบบของ lnwshop มาปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SME และสนับสนุนด้านการโปรโมท การให้ความรู้กับผู้ขายเป็นหลัก พ่วงด้วยบริการจัดส่งถึงบ้าน

Img 2166
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เล็งเห็นว่า พอช. ซึ่งทำงานร่วมกับชุมชนและมีประเด็นการพัฒนาทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน ซึ่ง Star Market (starmarket.in.th) สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้ในระยะยาว และยังมี Application SME Connect Application สำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและบริการต่างๆ ของ สสว. ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินการของธุรกิจ SME อีกด้วย

Img 2189
นางนภา เศรษฐกร ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

นางนภา เศรษฐกร ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กล่าวว่า สวส. เป็นองค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกัน

Img 2169
Img 2176

ด้าน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com เว็บไซต์กลางที่เปิดให้พี่น้องในชุมชนสามารถโพสต์สินค้าของตนเองในเว็บไซต์และสามารถขายกับผู้ซื้อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินหรือตัวกลาง การประชุมหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อออกแบบหาจุดเชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในชุมชน และพัฒนาการขายสินค้าทาง Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก https://brandinside.asia/thai-sme-star-market/

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ