กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ส่งสาส์น ถึงผู้รักความยุติธรรมกลางเมืองอุดร ย้ำไม่เอาเหมืองโปแตช

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ส่งสาส์น ถึงผู้รักความยุติธรรมกลางเมืองอุดร ย้ำไม่เอาเหมืองโปแตช

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแตช จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ข้อมูลและบอกเล่าความเคลื่อนไหวในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมแสดงจุดยืนไม่เอาเหมืองแร่โปแตช หลัง ครม.มี มติเห็นชอบดำเนินการแผนอุตสาหกรรมในพื้นที่

บรรยากาศการเดินรณรงค์ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นอย่างมาก และเครือข่ายชาวบ้านมองว่า นับเป็นการปลุกกระแสการรับรู้ และความตื่นตัวของประชาชนอีกรอบ หลังก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูล ผลกระทบจากการทำเหมืองโปแตชซึ่งมีแผนดำเนินการในพื้นที่ จ.อุดรธานี

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้กระจายการทำกิจกรรมไป 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1. เริ่มจากหน้า ม.ราชภัฏอุดรธานี-ห้าแยกกรมหลวงประจักษ์-ห้าแยกน้ำพุ-ห้าแยกหอนาฬิกา-ตลาดบ้านห้วย และรวมกันที่ทุ่งศรีมือง, เส้นทางที่ 2. เริ่มจากหน้าสถานีรถไฟอุดรธานี-หน้าเซ็นทรัลอุดร-บขส.อุดรฯ -ห้าแยกน้ำพุ และรวมกันที่ทุ่งศรีเมือง พร้อมอ่านจดหมายเปิดผนึก ถึงผู้รักความเป็นธรรมทุกท่าน เรื่องคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี

โดยรายละเอียดในจดหมายเปิดผนึกได้อธิบายถึงที่มาของกลุ่มฯชาวบ้าน ว่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง, ตำบลนาม่วง และตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช ที่จะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และย้ำว่าเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ชาวบ้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการเหมืองแร่โปแตชมาโดยตลอด พร้อมให้รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  ระบุถึงความเป็นมาและความพยายามยื่นขอประทานบัตรโดยบริษัทเอกชน ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อดำเนินกิจการเหมืองแร่โปแตช รวมเนื้อที่กว่า 78,400 ไร่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่เป้าหมาย

  1. แหล่งอุดรใต้ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี, ตำบลนาม่วง และตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เนื้อที่กว่า 26,400 ไร่
  2.  แหล่งอุดรเหนือ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ ตำบล
    โนนสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี, ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน และตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เนื้อที่กว่า 52,000 ไร่

ตลอดกว่า 20 ปี ของการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ชุมชน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุดรธานี เกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินของบริษัท เอเชียแปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลก็ได้มีคำพิพากษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ไปดำเนินการใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

อย่างไรก็ตาม หลัง ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เห็นชอบการดำเนินการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ แต่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ยังแสดงจุดยืนและยืนยันว่าจะคัดด้านโครงการเหมืองแร่โปแตชต่อไปจนถึงที่สุด เพื่อเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในการปกป้องทรัพยากรและสิทธิของชุมชน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ