คน ชุมชน และสื่อ

คน ชุมชน และสื่อ

คอนเทนท์ชุมชนในสายตานักสื่อสารยุคดิจิทัล

  • คอนเทนท์ชุมชนคืออะไร ? สำคัญมากแค่ไหน ? และมีประโยชน์จริงๆหรือไม่ ? นั้นอาจเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนมีอยู่ในใจ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสื่อชุมชนคืออะไร ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการเสวนาประจำปีของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มีวิทยากรผู้มากทั้งความรู้และความสามารถมาร่วมเสวนาได้ให้ความรู้ในหลายประเด็นเกี่ยวกับ คน ชุมชน และสื่อ

คุณพงศ์พิพัฒน์ แนะนำตัวเองอย่างละเอียดก่อนเริ่มการเสวนา พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องแนะนำตัวอย่างละเอียดเช่นนี้ “การรู้จักว่าตัวเองเป็นใคร มีลักษณะเฉพาะอย่างไร อยากจะเป็นใคร และกำลังสื่อสารกับใคร นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่นักสื่อสารควรมี

“ในโลกจริงการสื่อสารทุกข่าวที่มีกลุ่มเป่าหมายเป็นทุกคนไม่มีอยู่จริง”

คำพูดนี้ของคุณพงศ์พิพัฒน์หมายถึงอะไร ?

ในโลกจริงการสื่อสารทุกข่าวที่มีกลุ่มเป่าหมายเป็นทุกคนไม่มีอยู่จริง หมายความว่าการที่เราจะทำสื่อสักหนึ่งสื่อให้ตรงกับความต้องการกับผู้รับสารทุกคนทุกเพศทุกวัยนั้นมันเป็นไปแทบไม่ได้เพราะแบบนั้นการที่เราต้องเลือกว่าจะสื่อสารกับใครจึงเป็นรื่องที่สำคัญ เพราะการที่เรารู้ว่าจะสื่อสารกับใครเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะเสนอสื่ออะไร


แล้วสื่อชุมชนสำคัญอย่างไร ?

สื่อชุมชนมีความสำคัญอย่างมากในชุมชนเพราะเป็นสื่อที่สามารถหยิบยกประเด็นภายในชุมชนที่สื่อ กทม. มองข้ามออกมานำเสนอได้ซึ่งการนำเสนอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสนอคนในชุมชนเสมอไปอาจเป็นหยิบยกออกมาเสนอให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในชุมชนเข้าใจชุมมากขึ้น

นอกจากนี้สื่อในชุมชนยังสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและที่สำคัญที่สุดสื่อชุมชนยังเป็นกระบอกเสียงเพื่อความเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนอีกด้วย

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ