อยู่ดีมีแฮง : เปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อออนไลน์ ด่วน !

อยู่ดีมีแฮง : เปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อออนไลน์ ด่วน !

“มาเด้อพี่น้อง ม่วนซื่นนำกัน มาสร้างสรรค์สื่ออีสานบ้านเฮา”

“อยู่ดีมีแฮงออนไลน์” ชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ผลิตภาคพลเมือง และบุคคลทั่วไปที่มีทักษะการผลิตสื่อและสนใจนำเสนอเนื้อหาจากอีสานสู่สากล มาเติมแรง เติมพลัง ร่วมผลิตสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ให้คนต่างจังหวัดที่สนใจเรื่องท้องถิ่น “ได้รู้จัก เข้าใจ หวงแหน อีสานบ้านเฮา”

หากคุณมีไอเดียผลิตสื่อที่สะท้อนเรื่องราวที่น่าสนใจ ปรากฏการณ์สำคัญและทิศทางที่ควรเติบโตของภาคอีสาน อย่าพลาด! มาร่วมเสนอไอเดียที่อยากสื่อสาร และครีเอทรูปแบบนำเสนอไปด้วยกัน  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้พัฒนาไอเดียต่อในการอบรม “ออกแบบชุดเนื้อหาสื่อออนไลน์ให้ปังและสร้างสรรค์” และร่วมเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ร่วมกับ อยู่ดีมีแฮง

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพ “ผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่” ทั้ง ประเภทนิสิต นักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมเรียนรู้ พัฒนาฝีมือการทำสื่อและค้นหาทีมงานผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่ร่วมเป็นทีมงานอยู่ดีมีแฮงออนไลน์ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตภาคพลเมือง ภายใต้แนวคิดและการทำงานในพื้นที่ภูมิภาค ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “อยู่ดีมีแฮง” เว็บไซต์ www.thecitizen.pluswww.csitereport.com  และช่องทางอื่น ๆ ของ ส.ส.ท.

จากบรรทัดนี้จนจบ อ่านให้ครบทุกข้อความเด้อ…

อะไรคือ อยู่ดีมีแฮงออนไลน์

ชื่อ Platform : อยู่ดีมีแฮง

https://www.facebook.com/youdeemeehang

กลุ่มเป้าหมาย   คนต่างจังหวัดที่สนใจเรื่องท้องถิ่น

Position         อยู่ดีมีแฮงเป็น Content Provider เล่าเรื่องอีสานไปยังต่างจังหวัดที่สนใจอีสาน

                     “ได้รู้ เข้าใจ และหวงแหนอีสานบ้านเฮา”

Slogan            เบิ่งอีสานให้ซอด ฮู้อีสานให้ลึก

แนวคิด (concepts)

อยู่ ดี มี แฮง : สำรวจสิ่งรอบตัว มองให้รอบด้าน เบิ่งอีสานให้ซอด (รอบด้าน) ทั้งทางลึกและทางกว้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมคุณค่าในอีสานบ้านเฮา

อยู่ ดี มี แฮง : รายการที่ผลิตโดยคนอีสาน เล่าเรื่องอีสาน เพื่อคนอีสาน และขยายมุมมองของอีสานสู่สากล โดยมีเป้าหมายให้เรื่องเล่าสะท้อนชุมชนได้ค้นหาคุณค่าของตนเองผ่าน

Mood & Tone : รายการดูสนุก ม่วนซื่น เนื้อหาจากรากหญ้าสู่สากล สื่อสารคดีออนไลน์ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นสอดคล้องการทำงาน กับประเด็น และตัวละครแต่ละพื้นที่โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้เห็นรากเหง้า ความเป็นไป อนาคต และนิยามใหม่ของอีสานที่คนอีสานอยากเห็น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ผลิตสื่อระดับท้องถิ่นชุมชนที่มีภูมิลำเนาในภาคอีสาน ที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายการในประเด็นทางสังคม มีสมาชิกทีมละ 2 คน
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการถ่ายภาพ เล่าเรื่อง เขียนบท และตัดต่อผลิตรายการ  โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจสมัครเข้าร่วมฯ ได้อ่านทำความเข้าใจโครงการโดยละเอียด และเตรียมข้อมูล“ชุดสื่อออนไลน์” เนื้อหาประเด็นรายละเอียดที่อยากนำเสนอ และแผนการผลิต “ชุดสื่อออนไลน์”เพื่อประกอบการพิจารณา
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีอุปกรณ์การผลิตรายการ
 5. กล้องบันทึกภาพระบบ HD  และอุปกรณ์บันทึกเสียง ระดับมาตรฐานออกอากาศ
 6. คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ Effect CG  รวมถึงการ mixed เสียง
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น โดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอนตามแผนดำเนินโครงการ
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ สามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริงผ่านช่องทางของ ส.ส.ท.

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมา พบพ้อหน้ากัน 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องค้นหาข้อมูลประเด็นในภาคอีสานที่น่าสนใจ ภายใต้โจทย์ “อีสานวันนี้ ยังอยู่ดีมีแฮง” และสื่อสารสะท้อนความเป็นไปของ “อีสาน” ผ่าน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ชีวิตคนอีสาน 2.ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 3.ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และ 4.Current สถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อเป็นวัตถุดิบในการฝึกปฏิบัติจริง  มีข้อมูล มีคนต้นเรื่อง ในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อยากสื่อสาร และสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงพัฒนาให้เป็นคลิปวีดิโอออนไลน์ ความยาว 3- 5 นาที โดยกรอกข้อมูลประกอบในใบสมัคร พร้อมภาพประกอบ หรือคลิปที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ส่งใบสมัครและตัวอย่างผลงานเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564  ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
  1. อีเมล์ youdeemeehang@gmail.com
  1. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.facebook.com/youdeemeehang
  1. หรือโทร.094-283-7657 คุณพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์ และ 084-486-8654 คุณธันวา ศรีสุภาพ
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูล เนื้อหา และอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตชุดสื่อออนไลน์ “อยู่ดีมีแฮง” จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นโครงการพัฒนาผู้ผลิตฯ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย ที่จะมีขั้นตอนของการร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับงาน แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ และเพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง
 5. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

แผนปฏิบัติงาน

วันที่                                            แผนการทำงาน
15 – 27 ต.ค.2564ประกาศรับสมัครเครือข่ายผู้ผลิตสื่อพลเมืองเพื่อร่วมฝึกอบรม
(ส่งใบสมัคร / สมาชิกทีม / ความพร้อมของอุปกรณ์ / ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ / แหล่งข่าว / รูปแบบที่ต้องการนำเสนอ)
1 พ.ย.2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
2 พ.ย.2564ยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
4 – 5 พ.ย.2564ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ “อยู่ดีมีแฮง” ปี 2564
6 – 26 พ.ย.2564Production ผู้ฝึกอบรมลงพื้นที่ผลิตชุดสื่อออนไลน์ พัฒนาบท/เส้นเรื่อง
27 พ.ย.2564ส่งผลงานจากการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสู่มาตรฐานของไทยพีบีเอส

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการที่ :

https://drive.google.com/drive/folders/1Q1ZVnLTGxY5lN01yptxotacRSOzDVhHh?usp=sharing

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ