งานเทศกาลปีใหม่ ของชาติพันธุ์ม้ง อ.ปัว จ.น่าน

งานเทศกาลปีใหม่ ของชาติพันธุ์ม้ง อ.ปัว จ.น่าน

Gen C Reporter เยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จ.เชียงราย พาไปสัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลปีใหม่ ของชาติพันธุ์ม้ง อ.ปัว จ.น่าน เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภายในงานมีการแต่งกายชุดประจำชาติพันธุ์ และมีการละเล่นพื้นบ้านเช่นการโยนลูกช่วง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนหนุ่มสาวชาติพันธุ์ม้งเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองไปในตัว

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ