พีมูฟยืนยันหนุน 3 ข้อเรียกร้องคณะราษฎร

พีมูฟยืนยันหนุน 3 ข้อเรียกร้องคณะราษฎร

แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.).เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนโดยไทยพีบีเอส ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกับรัฐบาล และจุดยืนต่อ 3 ข้อเรียกร้องของคณะราษฎร

ดังที่ปรากฏการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าว Thai PBS news ภายหลังขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมาตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 ระบุเนื้อความตามพาดหัวข่าวว่า “ “พีมูฟ” พอใจรัฐบาลรับ 6 ข้อแก้ปัญหา แลกไม่มาร่วมชุมนุม” รวมทั้งเนื้อความบางส่วนในเนื้อข่าวที่ระบุว่า “เราได้แถลงชัดเจนไปแล้วว่า สนับสนุนนักศึกษา และประชาชนปลดแอก ถ้าไม่มีการล้มล้าง หรือปฏิรูปสถาบัน ยืนยันถ้ามี ไม่เอาด้วยอย่างแน่นอน” นั้น

แม้ภายหลัง เว็บไซต์ข่าว Thai PBS news ได้แถลงการณ์ขออภัย รวมทั้งแก้ไขพาดหัวข่าวรวมทั้งเนื้อหาข่าวดังกล่าวไปแล้ว แต่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เห็นว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวได้สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของขบวนการอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการร่วมเจรจาแก้ไขปัญหากับรัฐบาล รวมทั้งจุดยืนของขบวนต่อข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่คณะราษฎรเสนอ พีมูฟจึงขอชี้แจงต่อสาธารณะ ดังนี้

1. การนำเสนอข่าวของ Thai PBS news มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยเฉพาะการที่ระบุว่าพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รับข้อเสนอเพื่อแลกกับการที่พีมูฟจะไม่เข้าร่วมชุมนุมนั้น เราขอยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขในการเจรจากับรัฐบาลครั้งนี้ รวมทั้งการระบุเนื้อข่าวว่า “ถ้าไม่มีการล้มล้าง หรือปฏิรูปสถาบัน ยืนยันถ้ามี ไม่เอาด้วยแน่นอน” นั้น หากย้อนกลับไปฟังคำแถลงของนายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจา พบว่า Thai PBS news ได้เพิ่มคำว่า “ปฏิรูป” เข้ามา ซึ่งทำให้เนื้อหาข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เราขอขอบคุณ Thai PBS news ที่แก้ไขพาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวดังกล่าวภายหลัง อีกทั้งยังแสดงความรับผิดชอบด้วยการแถลงขออภัยพีมูฟอย่างเป็นทางการ

2. เราขอยืนยันว่า เราเป็นขบวนการภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวและเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทุกรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเด็นปัญหาในพื้นที่ของพีมูฟมีมาก และมีความรุนแรง สลับซับซ้อนต่างกัน จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมเจรจากับรัฐบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด มิฉะนั้นปัญหาในพื้นที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ไม่มีกลไกใดที่ชาวบ้านจะสามารถเข้าถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ และเราขอยืนยันว่า หากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรียังคงดำรงตำแหน่งและเป็นรัฐบาลอยู่ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไปด้วยความจริงใจ

3. เราขอยืนยันว่า เราเห็นด้วยกับ 3 ข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนปลดแอก ซึ่งเราได้แถลงการณ์สนับสนุนไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา แม้ภายหลัง “คณะราษฎร” จะปรับข้อเรียกร้องเป็น 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และองคาพยพต้องลาออก 2. รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันที เพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย เราก็ยังคงเห็นด้วยและให้การสนับสนุน

ท้ายที่สุด เรายังยืนยันเป็นหนึ่งในขบวนการภาคประชาชนที่ยืนหยัดเคียงข้างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มอื่นๆ ร่วมผลักดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และดำเนินการตามข้อเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมสืบไป.ด้วยจิตสมานฉันท์และเชื่อมั่นในพลังประชาชน

แถลงโดยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) /

แถลงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

อ่าน “ประกาศขออภัย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)” โดย Thai PBS news ที่https://m.facebook.com/580530612022669/posts/3472158559526512/

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ