กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองได้รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลกจาก UNDP

กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองได้รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลกจาก UNDP

กลุ่มป่าชุมชนจากภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับรางวัล Equator Prize จากสำนักงานใหญ่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำปี 2563 กิจกรรมโดดเด่นในการอนุรักษ์และปกป้องดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 5 มิ.ย. 2563 – กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองจากบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประสบความสำเร็จในการณรงค์และผลักดันให้ภาครัฐยอมรับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำอิงและทบทวนแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความสำเร็จครั้งสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสนับสนุน การรณรงค์และการพูดคุยเจรจา กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองได้ริเริ่มการอนุรักษณ์ป่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการปกป้องและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดเก็บคาร์บอน การเป็นแหล่งอาหารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทำให้ชุมชนยังรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนไว้ควบคู่กันไป

กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองได้รับการสนับสนุนจาก RECOFTC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและทุนสนับสนุนหลักจากสหภาพยุโรป

“สหภาพยุโรปขอแสดงความยินดีกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านบุญเรืองและชาวบ้านบุญเรืองที่ร่วมแสดงพลังในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิถีทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อของชุมชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิและสิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก” เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าว

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะมอบรางวัล Equator Prize พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 ดอลล่าห์สหรัฐ รางวัลนี้จะคัดเลือกและมอบให้กับชุมชนท้องถิ่นจากทั่วโลกทุก ๆ 2 ปี โดยคัดเลือกจากความพยายามและอุทิศตนของชุมชนที่โดดเด่นเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนผ่านการอนุรักษ์และปกป้องดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในชุมชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการสร้างชุมชนให้ยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งเป็นการวางรากฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และเอาชนะวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

ปีนี้ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล 10 ชุมชน จากกว่า 600 ชุมชนที่ได้รับการเสนอจากทั้งหมด 127 ประเทศทั่วโลก และจะมีการมอบรางวัลแก่ตัวแทนชุมชน ณ งานกาล่าเฉลิมฉลอง วันที่ 24 ก.ย. ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

“รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงพลังและองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนอันจะเป็นตัวอย่างที่มีประโยชน์ต่อทุกสังคม นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนชุมชนบุญเรืองและ RECOFTC ตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์นี้กับชุมชนอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ ที่พยายามปกป้องภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันมีค่า ซึ่งเป็นบ้านของพวกเขา” เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการบริหาร RECOFTC กล่าว 

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2558 ชาวบ้านชุมชนบุญเรืองได้รวมกลุ่มเป็นทางการและมีปฏิบัติการร่วมอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองเพื่อสนับสนุนและสร้างกองทุนเพื่อการคุ้มครองป่าชุ่มน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ 3,018 ไร่ พื้นที่ชุ่มน้ำนี้เป็นรากฐานการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขา พื้นที่ชุ่มน้ำตั้งในลุ่มน้ำอิงซึ่งมีความยาว 260 กิโลเมตรโดยไหลจาก จ.พะเยาไปยัง จ.เชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทยและไหลต่อไปยังแม่น้ำโขง ชุมชนนี้สร้างรายได้จากการจัดการประมงท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งแบ่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี เพื่อการอนุรักษ์และบำรุงรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำนี้ให้สืบต่อไป

000

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.equatorinitiative.org หรือเข้าร่วมการสนทนาบน Facebook หรือ Twitter โดยใช้ #EquatorPrize

https://www.equatorinitiative.org/2020/06/02/meet-the-winners-of-the-equator-prize-2020/

https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/11th-equator-prize-.html

https://eeas.europa.eu/delegations/thailand_en

https://www.recoftc.org/

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ