28 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

28 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 28 เดือนกันยายน 2559

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการชายแดน ไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมติดตามการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยนายธนยศ  ปานขาว  นายอำเภอแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีตรี นำคณะรองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะ ณ ท่าอากาศยานแม่สอด  จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปด้านการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อน พร้อมร่วมประชุมหารือในประเด็นต่างๆโดยพร้อมเพียง  โดยในการนี้ทางคณะได้รับฟังการสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน และการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการทำงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ เเละกฎหมาย ในการปกครองท้องถิ่นรูปเเบบพิเศษควบคู่กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บทบาทเเละภาระกิจของตำรวจภูธรจังหวัดตาก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด้านเเรงงาน รวมถึงการปฎิบัติงานของฝ่ายปกครองจังหวัดอีกด้วย   สำหรับด้าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำเสนอในด้านบริบทของเทศบาลนครแม่สอด   ซึ่ง แม่สอดเป็นพื้นที่จัดตั้ง เซสตาก  การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ  อินเดีย – ไทย – เมียนมา –  ยุโรป  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาส ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่นครแม่สอด เป็นต้น  จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 1  เพื่อดูการจัดการงาน ณ ด่านชายแดน ไทยและกระบวนการด้านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างสะพาน   สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการมารับทราบข้อมูลของจังหวัด  โดยเฉพาะแผนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อรองรับการพิจารณากฎหมาย สู่การปฏิรุปประเทศในทุกๆด้าน ตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาเเนวทางการบริหารจัดการพร้อมเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน รองรับการขยายตัวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำไปสรุปประกอบการพิจารณาเสนอที่ประชุม สนช.ต่อไป ////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 

จ.ตากประชุม เตรียมการจัดงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2559-2560

                นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2559-2560 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการหารายได้สำหรับไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของจังหวัด ภายในงานจะมีการออกร้านและกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ การจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ และขบวนแห่ในพิธีเปิดงานฯ การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง การแข่งขันกีฬา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือก และที่สำคัญภายในบริเวณงานจะปลอดการขาย แอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และหลังจากนั้น เวลา 18.00 น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 23.15 น. จะมีพิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นใหม่ 2560 “TAK COUNT DOWN FESTIVAL 2017” และวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ร่วมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โทร055-513584 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก โทร 055-514341-3 ////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

จังหวัดตากจัดการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการสร้างเสริมความสัมพันธ์ ไทย – เมียนมา ประจำปี 2559

                 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการสร้างเสริมความสัมพันธ์ ไทย – เมียนมา ประจำปี 2559 โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬานันทนาการสร้างเสริมความสัมพันธ์ ไทย – เมียนมา ประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในวันี่ 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด และศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลนครแม่สอด โดยจะมีการแข่งขันหลายรายการ ประกอบด้ย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนชาย และฟุตบอล VIP ชาย   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทชาย  การแข่งขันกีฬาแบตมินตัน ประเภทประชาชนชาย , ประชาชนหญง , VIP ชาย , VIP หญิง   การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทประชาชนชาย , ประชาชนหญิง , VIP ชาย , VIP หญิง  และการแข่งขันกีฬามหาสนุก หรือกีฬาพื้นบ้านเช่นชักเย่อ , วิ่งผลัดกระสอบ , วิ่งผลัดลูกโป่ง  /////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนกันยายน 2559

                             ที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนกันยายน โดยดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง พร้อมด้วยสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน ในช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจากนั้นหัวกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุ และนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงสัญจรเป็นผู้นำสวดมนต์ไหว้พระ ในครั้งนี้

                ซึ่งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนกันยายนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ มีการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

                ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายธนยศ  ปานขาว  นายอำเภอแม่สอด เป็นประธาน  ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 3 ประจำปี 2559   โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า 30 คน  ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับรถตู้โดยสารที่รับส่งคนต่างด้าวไปกรุงเทพจะเดินทางกันเป็นขบวนโดยที่คันแรกและคันสุดท้ายจะติดไฟสัญญาณฉุกเฉินไว้ในรถระหว่างเดินทางจะเปิดไฟทำให้ผู้ใช้ถนนเข้าใจผิดว่าเป็นรถฉุกเฉิน  กรณีมีการจัดตลาดนัดขายของบริเวณบ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดงและบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวันจะมีการจอดรถยนต์ของพ่อค้าหรือประชาชนที่มาตลาดนัดบนถนนอันน่าจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้บริเวณถนนหลวงหน้าศูนย์รถนิสสันจะมีประชาชนจอดรถจำนวนมากเพื่อที่จะมาทานอาหารริมฟุตบาท อาจทำให้จราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้    ถนนเส้นทางจากแม่สอดไปแม่ระมาดบริเวณจุดกลับรถใกล้กับร้านสะดวกซื้อเซเว่นของบ้านแม่กึ๊ด  ตำบลแม่กาษา  พบมีการขับรถย้อนศรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   เรื่องเพื่อทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2559 จากทางโรงพยาบาลแม่สอดสถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการและตามคำสั่ง  คสช  ที่ 46 ประจำปี 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะประจำเดือนสิงหาคม 2559 พบผู้กระทำความผิดรวม 509  รายสถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการและตามคำสั่งคสชที่ 46 ประจำปี 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะประจำเดือนสิงหาคม ของสถานีตำรวจภูธรพะวอรวมจำนวน 11 ราย เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆ/////////////////////////////

ภาพ / ข่าว วรภา  พันลุตัน

สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบประกาศนียบัตรโครงการ แดร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำดิบ

                ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด สถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดย พันตำรวจเอก จำแรง สุดใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ พันตำรวจตรี ยุทธนัน จันทร์เนตร สารวัตรป้องกันและปราบปรามนำเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดินทางมามอบประกาศนียบัตรโครงการ แดร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำดิบ โดยมีร้อยตำรวจโทวิ่ง หม่องภิชัย รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนในครั้งนี้กว่า 100 คน

 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียนโครงการแดร์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  ทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจึงได้จัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในนักเรียนประจำปี 2559 ภาคเรียนที่ 1 โดยมอบหมายให้ครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมี 13 บทเรียน ใช้เวลา 13 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง โดยให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง มีทักษะการตัดสินใจรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนที่กำลังอยู่ในวัยเสี่ยง และยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ