25 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

25 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 25 เดือนกันยายน 2559

กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559

            ที่ บริเวณ รร.ทบว.  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ นาย ภิรมณ์  ทองคุ้ม ผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุมห้องสอบจัดทำข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อใช้ในการ จัดการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการสอบคัดเลือกทั้งหมด 4 ร.ร.ประกอบด้วย รร.ทมณ.,รร.ทดก., รร.ทชพ.,และ รร.ทบว. ทำการสอบรวม 5 กลุ่มสาระได้แก่ คณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 – ปีที่5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – ปีที่ 2 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไปทำการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 17และเป็นตัวแทนในระดับประเทศต่อไป////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559

                    ที่ทำการชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นาย ณรงค์  อุตตะมะ  ประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยนางอาภรณ์  แสนเอื้อย หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง  นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนกันยายน  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    ซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ   การชี้แจงข่าวสารในเรื่อง การเข้าร่วมมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุของ รพ.แม่สอดเมื่อวันที่ 21 กย.ที่ผ่านมา เรื่องจิตอาสาของผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. เรื่องการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและ การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมกันนี้  ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน///////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดงานเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน

                ที่ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กับนายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยมี นายกุล เครือวีระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายจำนง คงปาน อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 5 แห่ง เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

               บรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงของทางคณะครู การกล่าวความชื่นชมยินดีและความประทับใจก่อนการเกษียณอายุราชการของผู้อำนวยการโดย รองนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  จากนั้นพิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสที่จะเกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกก่อนการเกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกจากรองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด คณะครูและแขกผู้มาร่วมงาน                นายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2499 เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2522

และได้เกษียณอายุราชราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวันที่ 30 กันยายน 2559

โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมทองอุดม ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนัน นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี และ นายไพรัตน์  อินริราย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส นำคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในการแข่งขันฟุตบอล “อยู่ในใจเสมอ คัพ” ซึ่งเป็นการแข่งขันนัดกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน โดยคู่แรกที่พบกันคือทีมโรงเรียน เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  พบกับ ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว คู่ที่ 2 ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส พบกับ ทีมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และคู่ที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี พบกับ ทีมวิทยาลัยเทคนิกแม่สอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แม่น้องปาร์มมี่ สาวนุ่งกระโจมอกอาบน้ำบนถนน แจงไม่ได้ตั้งใจให้ใครถูกตำหนิ หลังมีภาพแชร์ในโซเชล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนางสาวอธิชา กุศลตระกูลพัชร อายุ 25 ปี  หรือน้องปาล์มมี่ ที่นุ่งกระโจมอกถ่ายภาพออกมานั่งอาบน้ำโคลนบนถนนที่เป็นหลุมบ่อจำนวนมาก ทางเข้าหมู่บ้านของเธอเอง แล้วแชร์ในโลกออนไลน์ ผ่านทางกลุ่มเพื่อนๆชาวปากากะยอด้วยกัน จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลมีเดีย ตามข่าวนั้น

เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสองเฮือน กุศลตระกูลพัชร อายุ 45 ปี มารดาน้องปาล์มมี่ ซึ่งได้ออกมาต้อนรับผู้สื่อข่าวโดยมีญาติๆหลายคนมาให้กำลังใจซึ่งทุกคนอยู่ในอาการกังวลเกี่ยวกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นทั้งกลัวว่านายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จะถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิ เพราะนายวาทิตเป็นข้าราชการที่ดีมากเอาใจใส่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก อีกอย่างคือข่าวคราวที่ออกไปเหมือนกับโกหกประชาชนเพราะน้องปาล์มมี่ ไม่ใช่นางสาวอย่างที่เข้าใจเพราะเธอคือนายอธิชา เป็นสาวประเภทสองที่มีการผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วหลายปี ซึ่งขณะนี้เธอทำงานร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพมหานคร   ในขณะที่ผู้ใช้รถผ่านเส้นทางนี้บอกว่า เดือนที่แล้วรถ จยย.ล้มได้รับบาดเจ็บเย็บถึง 18 เข็มเพราะกลางคืนมืดมาก อันตรายสุดๆอยากให้รีบมาซ่อมแซม ทางด้านการซ่อมถนน หลังจากที่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีหนังสือประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้มาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพราะเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของ อบจ. แต่จากการเดินตรวจสอบยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาซ่อมคาดว่าสัปดาห์หน้าคงมีความชัดเจน //////////////

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนรับแจ้งมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ส่วนป่าแม่หละ ท่าสองยาง พบไม้สักถูกโค้นหลายต้นแต่ไม่พบผู้กระทำผิด

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 59  เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตชด.ที่ 344 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตก. 20 สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ( ตาก )  ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 3503อ.ท่าสองยาง เข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าแม่หละ ตำบลแม่หละ อ.ท่าสองยาง หลังจากสืบทราบว่า มีขบวนการตัดไม้ทำลายป่า เข้าไปลักลอบตัดไม้ในสวนป่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนั้น ต้องลุยน้ำลำห้วยที่กำลังเชี่ยวกราก เข้าไป พบไม้สักถูกตัดยืนต้น และถูกโค่นล้มไปแล้วจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบไม้สักท่อนจำนวน 10 ท่อน ทิ้งกระจายเป็นบริเวณกว้าง จึงทำการตรวจยืดทั้งหมด โดยอาศัยน้ำที่ไหลแรงลำเลียงไปยังหน่วยป่าไม้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่า ขบวนการตัดไม้เริ่มกลับมาอีก เนื่องจากมีออเดอร์จากนายทุน  นอกพื้นที่มักจะว่าจ้างผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ แม่หละลักลอบออกมารับจ้างเพราะค่าแรงถูกกว่า///////////////////////////

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ