23 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

23 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 23 เดือนกันยายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สืบสานประเพณี ชนแมงกว่าง ประจำปี 2559 มีประชาชนเข้าร่วมนับ 100 คน

                ที่อาคารอเนกประสงค์สาธารณะหมู่บ้านแม่ปะกลาง   หมู่   2  ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด จ.ตาก  นายมานพ   ยะเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้มีการจัดประเพณี ” ชนแมงกว่าง” ประจำปี   2559   โดยมีประชาชน  11 หมู่บ้าน   ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ กว่า 100คน   ได้นำแมงกว่างขึ้นสังเวียนชนกันอย่างสนุกสนาน

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ   กล่าวว่า   ประเพณีชนกว่างมีมาแต่โบราณของชาวเหนือพอถึงเดือนกันยายน – ตุลาคม  เป็นช่วงฤดูกว่างเจริญพันธุ์โดยจะออกมาหากินเกาะกินหน่อไม้และเถาวัลย์กลางป่าซึ่งจะมีนักบรรดาชนกว่าจะมักเอากว่างมาชนกันเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการชนกว่างและการชนกว่างปี   1 ครั้ง    ซึ่งจะมีบรรดานักชนกว่างในพื้นตำบลแม่ปะและตำบลใกล้เคียงจะเอากว่างมาชนกัน และมีจะการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปชนตามหมู่บ้านอื่น  ๆ ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ   ซึ่งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การชนกว่างของชาวเหนือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ กว่า 100 ปีมาแล้ว และขอเชิญชวนนักบรรดานักชนกว่างทั้งหลายนำเอากว่างมาชนกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์สาธารณะหมู่บ้านแม่ปะกลาง  ติดริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง   ตรงข้ามร้านอาหารเล็กโอชา หมู่    2  ต.แม่ปะ   อ.แม่สอด จ.ตาก   โดยจะเริ่มชนแมงกว่าง   ตั้งแต่เวลา  19.00 –  00. 00 น.  จนถึงวันที่  8  ตุลาคม   2559  ซึ่งเป็นวันคัดเลือกชนกว่างชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดและถ้วยรางวัล  ภายในงานตานก๋วยสลาก///////////////////////////   

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

อำเภอพบพระจัดการประชุมโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระที่ ใกล้ครบกำหนดยืมเพื่อทำกิน 30 ปี

                 ที่ห้องประชุมอำเภอพบพระ จ.ตาก พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุขผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐  ผบ.มทบ.310 เดินทางมาประชุมติดตามติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ (พพพ) และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อ.พบพระ (จคพ) พื้นที่รวม 125,244 ไร่ ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ยืมใช้จากกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2530 เพื่อนำมาให้ชาวเขาเผ่าม้งและผู้พัฒนาชาติไทยเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ กำลังจะครบกำหนดยืมใช้ในปี 2560  ทั้งนี้ โครงการทั้งสองโครงการ หลังจากที่สถานการณ์ก่อการร้ายยุติลง ในปี 2525 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจข้อมูลราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่ได้เข้าไปอยู่อาศัยและทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อ.อุ้มผาง ก่อให้เกิดปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทลาย กองทัพภาคที่ 3 และกรมป่าไม้ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นปัญหาการบุกรุกทำลายป่า จึงได้อพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลงมาอยู่ในพื้นที่รองรับแห่งใหม่ โดยจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ อ.พบพระ (พพพ) และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินคีรีราษฎร์ (จคพ) มาอยู่ในพื้นที่จำนวน 19 หมู่บ้าน แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 9,600 ครอบครัว เป็นพื้นที่ทำกินจำนวน 7,000 แปลง   การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือว่าเมื่อส่งพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ดูแลแทนทหาร ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารการครอบครอง จึงต้องมีการประชาคมว่าราษฎรส่วนใหญ่ต้องการเอกสารสิทธิ์แบบไหน โดยประธานได้มอบหมายให้นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จัดประชาคมสอบถามความเห็นราษฎรทุกหมู่บ้าน เพื่อหาข้อสรุปส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป /////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 

หลายหน่วยงานเข้าร่วมกันช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงและซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก และในระยะยาวคาดว่าต้องย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ลดความเสี่ยงการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

                หลังจากที่น้ำป่าพัดถล่มโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จนเสียหายรวมทั้งคอสะพานคอนกรีตที่เชื่อมระหว่างโรงเรียนที่มีอาคารเรียนอยู่ทั้งสองด้านขาดออกจากกัน ทำให้สัญจรไปมาไม่ได้ต้องอ้อมออกถนนใหญ่เกือบ 1 กิโลเมตร นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง นำเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อส. ตชด. กู้ภัยและชาวบ้าน นับร้อยคนมาร่วมกันสร้างสะพานไม้ชั่วคราว โดยทางป่าไม้สำนัก 14 ได้นำท่อนไม้กว่า 30 ท่อน มาใช้สร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนใช้สัญจร

ขณะที่นายอโนทัย ไทยวรรณศรี  ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดเผยว่า หลังจากตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สอง แล้วนั้นพบว่าโรงเรียนประสบเหตุน้ำป่าจากภูเขาสูงไหลเข้าท่วมหลายครั้ง และครั้งนี้น้ำป่า ดินโคลนไหลเข้าท่วมอีกรอบได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทรัพย์สินเสียหาย หลังจากที่ตรวจดูความเสียหายก็ต้องเร่งกู้โรงเรียนให้คืนสู่สภาพการใช้เรียนใช้สอนได้โดยเร็ว และกำลังประเมินแผนระยะยาวว่าจะหาพื้นที่ใหม่เพื่อย้ายโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ออกจากพื้นที่เดิม เพื่อลดความเสี่ยงของครูและนักเรียน ถึงแม้นว่ามีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติให้นักเรียนเรียนรู้การเอาตัวรอดแล้วก็ตาม /////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

อำเภอแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาประสานพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559

            ณ.บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายยรรยง  กุนาคาม  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประสานพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559  โดยมีนาย พันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่สอดฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ นักกีฬาจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 1000 คน  การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดได้เริ่มจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2555และการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2559 ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันจำนวน 3 ประเภทกีฬาประกอบด้วย 1. ฟุตบอล 7 คน 2. วอลเล่บอลหญิงและ 3. กีฬาพื้นบ้าน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ของส่วนราชการ  เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างมีกิจกรรมร่วมกันและได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  เพื่อให้นักกีฬาและผู้ร่วมกิจกรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย  และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ซี่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน/////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

ชุมชนสันต้นปินและผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมผู้สูงอายุพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินประจำเดือนกันยายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสุทิน หมูถึง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน พร้อมนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจโดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ การออกกำลังกายร่วมกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ 

และทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ระจำเดือนกันยายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์ คงกล่อมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ พร้อมนายสุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์และนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก การชี้แจงข่าวสารโดยนางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในเรื่องการจัดสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากจัดงาน มหกรรมมวยไทยสานสัมพันธ์ชายแดนไทย- เมียนมาร์

                ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากโดย นายสวัสดิ์ มูลพาที ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดงานมหกรรมมวยไทยสานสัมพันธ์ชายแดนไทย- เมียนมาร์ โดยมีนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมหกรรมทางด้านกีฬาหมัดมวยในครั้งนี้กว่า 200 คน
                สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม กีฬานันทนาการและ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ตระหนักถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กระชับแน่นแฟ้นและเกิดความมั่นคงของชายแดน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความสัมพันธ์สร้างบรรยากาศและโอกาสส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยชายแดนไทย- เมียนมาร์ เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง sister city ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั้งสองประเทศได้รับชมศิลปะการชกมวยไทยซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้เผยแพร่ตลอดไป
///////////////////////////////

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในของสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
                กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากโดย พลตำรวจตรี จิรวัฒน์ ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรแม่สอด โดยพันตำรวจเอกจำแรง สุดใจ ผู้กำกับการวสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสร้างสัมพันธ์ในเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากทั้ง 5 อำเภอที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอด
                ด้วยกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตำรวจภูธรจังหวัดตากเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการตำรวจ ภายในหน่วยงานโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยในพื้นที่ตะวันตกของจังหวัดตากโดยมีเริ่มการแข่งขันในวันที่ 19 , 22 , 26 , 29 กันยายน 2559 และจะมีการแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ผู้ที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลก็ขอเชิญเข้าร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจได้ในวันเวลาดังกล่าว
/////////////////////////////?//

 

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ