21 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

21 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 21 เดือน กันยายน 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเร่งลงพื้นที่โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาหลังถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนได้รับความเสียหาย สั่งการให้นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หวั่นเกิดเหตุซ้ำ และเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน

                ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 20 กันยายน 59 กรณีเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ไหลทะลักลงลำห้วยแม่สลิด จนล้นเข้าท่วมโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา จนทำให้สิ่งของเสียหายจำนวนมาก คอมพิวเตอร์กว่า 80 เครื่องได้รับความเสียหาย รวมทั้งเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆถูกน้ำท่วมเสียหายนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ รวมทั้งสั่งการให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือฟื้นฟุความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด รวมทั้งยังนำถุงยังชีพมามอบให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน

                นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง เฝ้าระวัง ป้องกัน รวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยให้พร้อมเพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงฤดูฝนอาจะมีพายุหรือน้ำป่าเข้ามาอีก จะได้ลดความเสียหาย วันนี้มาดูสถานการณ์พบว่าทั้งครูและเด็กนักเรียนยังมีขวัญกำลังใจที่ดี ซึ่งได้สั่งการให้สำรวจความเสียหายทั้งข้าวของเครื่องใช้ครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความเสียหาย ส่วนสะพานหรือถนนได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนอย่างเร่งด่วน

                ด้านนายอุทัย กันทะวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ร้องขอผ่านสื่อในสภาพอิดโรยว่า ขณะนี้โรงเรียนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จากกรณีถูกน้ำป่าจากภูเขาหลังโรงเรียนเข้าท่วมพัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ อาคาร สถานที่ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนทำให้การเรียนการสอนจะต้องหยุดชะงักไปอีกหลายสัปดาห์  จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  เพื่อให้ช่วยเหลือสิ่งของจำเป็นในเรื่องการเรียนการสอน สำหรับเด็กๆและครู เพราะขณะนี้ทุกอย่างเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าในเวลาไม่กี่วัน แต่ที่สำคัญครูกับนักเรียน จำเป็นต้องมีสื่อการเรียน ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา คอมพิวเตอร์ เพราะได้รับความเสียหายทั้งหมด 80 เครื่อง รวมอุปกรณ์โต๊ะ อีกด้วย 

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

อำเภอแม่สอดประชุมคณะทำงานอำเภอแม่สอดประชุมคณะทำงาน เจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อยุติและกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่ 4/2559

                ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อยุติและกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการถอนสภาพ ที่ดินป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมี นายวิรัช เกตุนวมเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระในที่ประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อยุติและกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการถอนสภาพที่ดินป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา เรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงมติที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 รับทราบและเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจำนวน 9 ราย 11 แปลง เรื่องมติที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจำนวน 9 ราย 11 แปลง เรื่องเพื่อพิจารณาในการเห็นชอบให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากมติเห็นชอบของคณะทำงานเจรจาครั้งที่ 3 จำนวน 3 ราย 3 แปลง เรื่องสรุปผลการเจรจาต่อรองผู้ที่ได้รับผลกระทบที่รับข้อเสนอการช่วยเหลือเพิ่มเติมและพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนที่เหลือจำนวน 9 ราย 11 แปลงและเรื่องอื่นๆ

เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อหามาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวก่อนนำเสนอคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                ที่ห้องประชุมเออีซี ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นสถานการณ์แรงงานต่างด้าว พร้อมมาตรการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานครต่อไป โดยการประชุมหารือในวันนี้ได้มีตัวแทนหน่วยงานอำเภอแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด สถานีตำรวจภูธรแม่สอด สำนักงานจัดหางาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและเทศบาลนครแม่สอดด้วยทางคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องการรับทราบข้อมูลจากคณะอนุกรรมาธิการด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมดูแลแรงงาต่างด้าว ตามร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่ยังไม่มีการถ่ายโอนให้นำมาเร่งรัดในการถ่ายโอนต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่สอดจัดการประชุมการจัดทำแผนงานส่งเสริมพรุพุทธศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560

                ที่ศาลาประทับใจ วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด พระมหานวปฎล กุศลญาโณ รองเจัาคณะอำเภอแม่สอด เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ พระอาจารย์ ดร.ปยินยา นันต๊ะ เลขาเจ้าคณะจังหวัดรัฐกะเหรี่ยง จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนเชื่อมศาสนาตาก-เมียวดี ปี 60     โดยมีนางรัตนา ตาแจ้ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และคณะทำงานจากทั้งฝ่ายไทย และวัฒนาธรรมจังหวัดเมียวดี  โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดแผนงาน โครงการด้านศาสนาที่จะดำเนินการในปี 2560 ทั้งหมด 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา   พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์  สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดตาก – เมียวดี    พิธีสวดมนต์ข้ามปี   โครงการงานสัปดาห์มาฆบูชา   โครงการสัปดาห์วิสาขบูชาโลก   และโครงการงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมและโครงการ สานสัมพันธ์ไมตรี จังหวัดตาก – เมียวดี ในมิติพระพุทธศาสนา

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

เกิดอุบัติเหตุ รถชนคนข้ามถนน บนถนนสาย แม่สอด – แม่ระมาด เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

                ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 20.00 น วันที่ 20 กันยายน 59 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8 ถนนสายแม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกู้ภัยหลายสำนักกำลังช่วยกันดูแลความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะจุดเกิดเหตุเป็นที่มืด พบศพนางน้อย ไม่ทราบนามสกุล อายุประมาณ 50 ปี นอนเสียชีวิตร่างเละอยู่จุดกึ่งกลางถนน เลือดกระจายนองทั่วบริเวณ ใกล้กันพบเศษกันชนหน้าและกระจกข้างตกอยู่ ส่วนคู่กรณีมีผู้เห็นเหตุการณ์เป็นรถปิกอัพไม่ทราบสีและทะเบียนขับหนีไปทางอำเภอแม่ระมาด เจ้าหน้าที่วิทยุสกัดแต่ไร้วี่แววสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านางน้อยทำงานอยู่ตรงข้ามที่เกิดเหตุ ได้เดินข้ามถนนเพื่อไปซื้อของแต่ยังข้ามถนนไม่ได้เพราะมีรถวิ่งขวักไขว่ จู่ๆเห็นนางน้อยก้าวข้ามถนนไปได้เพียงสองก้าวมีรถปิกอัพที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนจนร่างกระเด็นและมีรถที่วิ่งสวนทางมาทับซ้ำหลายคันจนร่างเละคาถนน

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ