เดินตาม เดินต่อ สืบสานปณิธาน “จังหวัดจัดการตนเอง” รำลึก 100 วัน สวิง ตันอุด

เดินตาม เดินต่อ สืบสานปณิธาน “จังหวัดจัดการตนเอง” รำลึก 100 วัน สวิง ตันอุด

“เมื่ออำนาจไม่เคยอยู่ในมือประชาชนอย่างเราๆ อำนาจวนเวียนอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม “
…ตาสีตาสาได้แค่ก้างปลาทู เมื่อเขาอยากได้เขื่อน เขาก็สร้างเขื่อน เมื่อเขาอยากได้ป่า เขาก็ไล่เราออก เมื่อเขาอยากพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงถ่านหิน ท่าเรือน้ำลึก เขาไม่เคยสนใจว่าใครจะเดือดร้อน ใครจะทุกข์ยาก ท้องถิ่นจะเจอผลกระทบอะไร ชาวบ้านต้องการหรือไม่?

 

อำนาจรัฐส่วนกลางที่เป็นดังโซ่ตรวนเช่นนี้  ทำให้ชุมชน ประชาชนอย่างเราๆ ต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และเผชิญต่อความขัดแย้งต่างๆ นานา นี่คือบทเรียนนับครั้งไม่ถ้วน ที่ผลิตซ้ำและตอกย้ำได้ดีว่า 120 ปีของระบบบริหารราชการแผ่นดิน การรวมศูนย์ที่ส่วนกลางได้กร่อนทำลายความหลากหลายของผู้คน  ทำลายความรู้สึกเป็นเจ้าของในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ทำลายการมีส่วนร่วมและสำนึกความเป็นพลเมือง  ให้กลายเป็นประชาชนผู้เชื่องช้าและเพิกเฉย และบทเรียนเหล่านี้ ได้ปลุกให้ชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากลุกขึ้นมาแก้ไข ปัญหาของตนเอง ลุกขึ้นมาตื่นตัวต่อทิศทางการพัฒนาของบ้านเมืองนี้”

“เชียงใหม่จัดการตนเอง – เชียงใหม่มหานคร” เป็นขบวนการมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่หลายภาคส่วน หลายความคิดเห็น หลายรูปธรรมพื้นที่ ที่ได้มารวมตัว มาร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การจัดการตนเอง เจตนารมณ์ที่มองถึงความสุขร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่นระดับใหญ่อย่างจังหวัด 

 

จากกระบวนการขับเคลื่อนมากว่า 2 ปี นำไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่กว่า 12,000 รายชื่อที่ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร จนในจนตอนนี้ พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร ยังมีการขับเคลื่อนอยู่ในกระบวนการรัฐสภา

บนเส้นทางการขับเคลื่อนเดินหน้าเรื่องเชียงใหม่จัดการตนเอง เชียงใหม่มหานคร ปฏิเสะไม่ได้เลยว่า “สวิง ตันอุด” นักพัฒนาสังคมอาวุโสที่เป็นที่รักและเคารพนับถือของพี่น้องและชุมชนท้องถิ่นที่ทำงานพัฒนาชุมชน/ สังคมนั้น ชื่อๆ นี้ เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของการเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องนี้ 

แน่นอนว่า การจากไปของสวิง ตันอุด เป็นความสูญเสียอย่างยิ่งของขบวนการ และในวาระที่สวิง ตันอุด จากไปครบ 100 วัน ขบวนเชียงใหม่จัดการตนเอง-เชียงใหม่มหานคร จึงถือเอาวาระนี้ เป็นวาระในการจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศล และแสดงตนเพื่อสืบสานปณิธานเชียงให่จัดการตนเอง

โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-17.30 น. ณ วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ งานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของตลาดนัดจัดการตนเอง โดยมีท้องถิ่น ชุมชน จังหวัดต่างๆ มาร่วมงาน มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองโดยการใช้กลไกสภาพลเมือง

อินทิรา วิทยสมบูรณ์

                                                                                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ดรุณ ร่องพืช

 

สินค้าจากรูปธรรมการจัดการตนเอง
* กาดอินทรีย์ : การจัดการอาหารพึ่งตนเอง
* สินค้าฮักเวียงช๊อป (แอ๋ว)
* สินค้าจากชุมชน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ