22 องค์กรร่วมจัดงาน “วันสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3” สร้างการเรียนรู้ ปลูกสำนึกด้านสิทธิเด็ก

22 องค์กรร่วมจัดงาน “วันสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3” สร้างการเรียนรู้ ปลูกสำนึกด้านสิทธิเด็ก

19 พ.ย. 2560 องค์กรพัฒนาเอกชน 22 องค์กรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “กิจกรรมการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak โดยในปีนี้ที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ “เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กให้เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้สิทธิเด็กสำหรับเด็ก และกิจกรรมวิชาการซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเวที ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ตัวแทนจากองค์กรปกป้องคุ้มครองเด็กโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (Safety net) รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในส่วนเวทีกลางจะเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและการแสดงต่างๆ ของเด็ก ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

นอกจากนี้ในวันนี้จะมีการลงนามข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ระหว่างองค์กรเครือข่ายเพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรที่ลงนามเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน บุคคลทั่วไป และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเคารพถึงหลักสิทธิเด็ก

การเตรียมความพร้อมโครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 : Child Rights Day 2017” กำหนดยอดผู้เข้างานที่วางไว้คือเด็ก 400 คนและผู้ใหญ่ 100 คน แต่ยังคงรองรับคนเข้ารวมงานได้ 1,000 คน พร้อมทั้งนี้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมนั้นมีความอำนวยและรองรับผู้เขาร่วมงานได้อย่างดี ทั้งนี้ยอดบริจาคที่ต้องการซึ่งเป้าหมายที่เราวางไว้คือ 270,000 บาท ซึ่งเชื่อวาสามารถรวบรวมได้ตามที่กำหนด

น.ส.พาดีละห์ นิโซ๊ะ ผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับงานนี้มีการทำเสื้อปักอักษร “เด็กต้องมาก่อน” ที่ทำขึ้นในงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเสื้อแขนยาวตกที่ราคาตัวละ 220 บาท แขนสั้นตัวละ 200 บาท มีสีดำกับสีขาว ตอนนี้ยอดทำเสื้อ 500 ตัว ขายไปแล้ว 300 ตัว เหลืออีก 200 ตัว หากใครที่สนใจที่อยากจะสนับสนุนซื้อเสื้อในวันงานสิทธิเด็กสากล สามารถสั่งจองและซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งงบสนับสนุนทั้งหมดที่เราได้มาในการทำกิจกรรมจะนำมาเป็นทุนสนับสนุนการ ซื้อ อุปกรณ์และของรางวัลให้กับเด็ก ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมงานและมาแลกเปลี่ยนในวันงานนี้ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สำหรับกิจกรรมในงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเน้นในเรื่องการรับรู้ของเด็กในเรื่องสิทธิเด็ก 4 ประการคือ สิทธิของการได้รับการปกป้องและคุ้มครอง สิทธิด้านการมีส่วนร่วม สิทธิการอยู่รอดและสิทธิที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยในงานจะมีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองหลักการดังกล่าวโดยประกอบด้วย 9 กิจกรรมคือ

ฐานกิจกรรมการ์ตูนสิทธิเด็ก ฐานกิจกรรมสอนเพลงสิทธิเด็ก ฐานกิจกรรมปิงโกหรรษา ฐานกิจกรรมจับคู่รู้เรื่องสิทธิเด็ก ฐานกิจกรรมวาดภาพ ฐานกิจกรรมจิ๊กซอ ฐานกิจกรรมเยาวชนเคารพสิทธิ ฐานกิจกรรมบอดี้เพนต์ รวมทั้งมีการจัดบู๊ตให้ความรู้ในประเด็นสิทธิเด็กจากองค์กรต่างๆ และมีเวทีกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กโดยมีผู้ร่วมเวทีที่หลากหลายทั้ง ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงตัวแทนเครือข่าย Safety net การปกป้องคุ้มครองเด็กโดยองค์กรพัฒนาเอกชนรวมทั้งผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้มีบรรยากาศดี ๆ ที่มีลูกโป่งหลากสีมารวมกันกันเพื่อให้เกิดรอยยิ้มของเด็ก ๆ ซึ่งเขาเหล่านี้คือต้นกล้าของประทศชาติและของมนุษยชาติทั้งหมด และวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ได้ คนที่จะเป็นฮีโร่นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบ เพราะอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ