รวมแถลงการณ์ภาคประชาสังคม เรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย” ชายแดนใต้

รวมแถลงการณ์ภาคประชาสังคม เรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย” ชายแดนใต้

เหตุระเบิดคาร์บอมบ์บิ๊กซีปัตตานีเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 61 ราย หนึ่งในจำนวนนั้นมีเด็กอายุ 2 ขวบได้รับบาดเจ็บด้วย ด้านองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้ต่างออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ พร้อมเรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย” ให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เน้นย้ำให้ฝ่ายต่างๆ เห็นความสำคัญของ “พื้นที่การเมือง” เปิดกว้างต่อเสียงของประชาชนพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ซึ่งเป็นองค์กรพื้นที่กลางของกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ความขัดแย้ง ออกเเถลงการณขอแสดงความเสียใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขอร้องขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าให้พิทักษ์ปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์จากความชั่วร้ายทั้งปวง จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเท่านั้น หากแต่ยังละเมิดหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ที่พยายามผลักดันกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกระดับมีความมุ่งมั่นและยืนหยัดต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงทางออกที่เห็นพ้องต้องกันได้ในอนาคต และจากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนความไร้ซึ่งอำนาจต่อรองของผู้กระทำการด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดและขยาย “พื้นที่การเมือง” ให้เสียงที่แตกต่างสามารถปรากฏตัวขึ้นมา เพื่อสนทนาถึงความคับข้องใจและความคาดหวังร่วมกัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้มีการใคร่ครวญถึงวิธีการใช้ความรุนแรงอย่างมีเหตุผล รอบด้าน และรัดกุม

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เน้นย้ำให้ฝ่ายต่างๆ เห็นความสำคัญของ “พื้นที่การเมือง” ซึ่งไม่เพียงแต่เอื้อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น หากแต่ยังต้องเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้างต่อเสียงของประชาชนพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอีกด้วย

แถลงการณ์ฉบับเต็ม (เผยแพร่ 10 พ.ค.60)

00000

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ประณามผู้ก่อเหตุชี้อาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ออกแถลงการณ์ ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงและเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อต่อพลเรือน เด็กและสตรีผู้บริสุทธิ์ และเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธที่อาจจะส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ เรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย พร้อมการเยียวยาด้านจิตใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แถลงการณ์ฉบับเต็ม (เผยแพร่ 10 พ.ค.60)

00000

กลุ่มลูกเหรียง ขอให้กองกำลังติดอาวุธยุติทำร้ายเป้าหมายอ่อนแอ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ กลุ่มลูกเหรียง ออกแถลงการณ์ ประมาณการกระทำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โหดร้ายที่กระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ เป็นกระทำที่ขาดเมตตาธรรม ไร้มนุษยธรรม ผิดต่อกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเรียกร้อง ให้องค์กรทุกองค์กร ทุกภาคส่วน จริงจังในการแก้ไขปัญหา สร้างกลไกล มาตรการคุ้มครองเด็ก เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเป็น

แถลงการณ์ฉบับเต็ม (เผยแพร่ 10 พ.ค.60)

 

00000

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย

ในฐานะองค์กรนำของนิสิตนักศึกษามุสลิมในประเทศไทย ขอเรียกร้องให้บรรดานิสิตนักศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพ ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนในพื้นที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ จากเหตุการณ์คาร์บอมบ์หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาที่ประเมินค่ามิได้ ขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งนั้นละเว้นการกระทำความรุนแรงทั้งเด็กผู้หญิงและพลเรือนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากปัญหาความขัดแย้ง และขอเรียกร้องให้คู่คัดแย้งคำนึงถึงความปลอดภัยของเป้าหมายอ่อนแอ สถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบทางศาสนกิจ

แถลงการณ์ฉบับเต็ม (เผยแพร่ 10 พ.ค.60)

00000

กลุ่มด้วยใจ ชี้ประเด็นสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

แถลงการณ์กล่าวว่า กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และขอเรียกร้องให้ผู้กระทำ ผู้สั่งการได้พิจารณาการยุติการใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของตน และเรียกร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมดำเนินการนำคนผิดมาลงโทษและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในระยะยาว

แถลงการณ์ฉบับเต็ม (เผยแพร่วันที่ 9 พ.ค.60)

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้

ใกล้จะเปิดเทอมแล้วพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็ก ตัวน้อยๆ ต่างก็พากันไปหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เสื้อผ้า อาภรณ์ สำหรับเปิดเทอมใหม่ให้กับลูกหลานของตนเอง บิ๊กซี ซึ่งเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่และมีสินค้าราคาถูกมากมายสำหรับประชาชนทุกคน แต่วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560 เสียงหัวเราะที่แสดงถึงความสุขของเด็กคนหนึ่งที่จะได้เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าใบใหม่ไปโรงเรียนกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องแสดงถึงความเจ็บปวดจากแรงระเบิดและสะเก็ดของมันที่มาโดนเด็ก พ่อ แม่ และ ผู้ปกครอง

เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุระเบิดในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมาแล้ว ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก กลุ่มด้วยใจก็เคยเรียกร้องไปแล้วถึงผลกระทบของระเบิดที่ทำให้เด็กต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างตลอดชีวิต แม่ที่สูญเสียลูกชายอนาคตไกล ลูกที่สูญเสียมารดา มาวันนี้คำร้องขอของเราไม่ได้ผล แล้วอะไรเล่าที่จะทำให้หัวใจของผู้กระทำได้มองเห็นความทุกข์ยากเจ็บปวดของผู้เป็นเหยื่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 มาตรา 3 ในกรณีที่ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธไม่ใช่ความขัดแย้งระดับนานาชาติ หากแต่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐภาคี อย่างน้อยที่สุด ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

(1) บุคคลใดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้ง รวมถึงสมาชิกของกองกำลังที่วางอาวุธ และสมาชิกของกองกำลังที่เจ็บป่วย, บาดเจ็บ, ถูกคุมขัง หรือเหตุอื่นๆ ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนาหรือความเชื่อ เพศ กำเนิดหรือความมั่งมี หรือเกณฑ์อื่นที่ใกล้เคียงกัน

(a) การใช้ความรุนแรงต่อชีวิตและบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การทำให้พิการ การปฏิบัติที่โหดร้าย และการทรมาน

ในหลักการศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆการกระทำลักษณะนี้ก็เป็นการละเมิดหลักศาสนาด้วยเช่นกัน กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และขอเรียกร้องให้ผู้กระทำ ผู้สั่งการได้พิจารณาการยุติการใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของตน และเรียกร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมดำเนินการนำคนผิดมาลงโทษและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในระยะยาว

กลุ่มด้วยใจ

00000

ยูนิเซฟประณามเหตุรุนแรงต่อเด็ก

หลังจากเกิดเหตุ องค์การยูนิเซฟ ได้ออกแถลงการณ์ประณามการก่อเหตุรุนแรง โดยไม่แยกแยะเป้าหมายการก่อเหตุในสถานที่ที่ทราบกันดีว่ามีเด็กและประชาชนอยู่พลุกพล่าน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง เพราะไม่ควรมีเด็กคนใดต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายเช่นนี้

แถลงการณ์ฉบับเต็ม (เผยแพร่วันที่ 9 พ.ค.60)

แถลงการณ์ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ต่อเหตุระเบิดที่จังหวัดปัตตานี

“จากรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุระเบิด ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเมื่อบ่ายวันนี้ ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคน โดยในจำนวนนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วย ยูนิเซฟขอประณามเหตุระเบิดครั้งนี้ ซึ่งเป็นการก่อเหตุในสถานที่ที่ทราบกันดีว่ามีเด็กและประชาชนอยู่พลุกพล่าน ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง เพราะไม่ควรมีเด็กคนใดต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายเช่นนี้”

Statement Attributable to Thomas Davin, Representative, UNICEF Thailand, on the indiscriminate attack in Pattani

“According to reports, children are among the dozens of people injured in the bomb attack on a large and busy shopping centre in Pattani, Thailand, this afternoon. UNICEF condemns such indiscriminate attacks on civilian areas, where children and their families are known to be present. No child’s life should ever be put at risk in this way. This is wholly unacceptable.”

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ