นักข่าวพลเมือง เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์

นักข่าวพลเมือง เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์

เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์   
ภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนชาวไทใหญ่ที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะพวกเขาต้องสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสร้างมิตรภาพกับคนไทยได้เป็นอย่างดี   ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มฉานยูธพาเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ