นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้วิถีเกษตรชาวสวนส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้วิถีเกษตรชาวสวนส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่

GenCReporter‬ วันนี้ ไปดูการเรียนรู้วิถีเกษตรชุมชนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฏร์บำรุง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งที่นี่เป็นพื้นที่ในการปลูกและส่งออกส้มโอที่สำคัญของภาคอีสาน ทั้งส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมและสายพันธุ์ต่างถิ่น
.
ติดตามใน ‪‎ข่าวเที่ยง‬ Thai PBS

ออกอากาศวันที่  23 ส.ค. 59 l 12.00 น. 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ