นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี

นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี

นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี   
ที่ผ่านมากลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัดสิการของรัฐได้โยสะดวก คือกลุ่มคนไร้สัญชาติ แต่วันนี้ ชาวบ้านที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีเป็นครั้งแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะโรงพยาบาลประจำตำบลได้เห็นความสำคัญของการเข้าถึงสิทธินี้ ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

นักข่าวพลเมือง (Embedding disabled, limit reached)

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ