นักข่าวพลเมือง : พลังพลเมือง สร้างสันติภาพ

นักข่าวพลเมือง : พลังพลเมือง สร้างสันติภาพ

กลุ่มภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องการปกป้องพลเรือน การลดความรุนแรงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบทเรียนและการปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้ง
.
วันนี้ คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ร่วมสื่อสารความรู้จากวงเสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานของพลังประชาชนจากประเทศฟิลิปปินส์ เมียนมา และจังหวัดชายแดนใต้ของไทย 
.
ออกอากาศวันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 22.00 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ