นักข่าวพลเมือง : บ้านห้วยหินลาด

นักข่าวพลเมือง : บ้านห้วยหินลาด

ชุมชนห้วยหินลาดอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีชื่อเสียงด้านการดูแลรักษาป่านับหมื่นไร่ด้วยวิถีของชาวปกาเกอะญอและเคยได้รับมติอนุมัติให้ชุมชนจัดการที่ดินแบบโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้ว แต่เมื่อล่าสุดคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งเตรียมเสนอพื้นที่ชุมชนนี้เข้าโครงการจัดที่ดินทำกินแบบแปลงรวม ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าขัดกับแนวทางโฉนดชุมชนที่เคยดำเนินการมาและเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค. 59 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ