นักข่าวพลเมือง : จุดเปลี่ยนทะเลน้อย

นักข่าวพลเมือง : จุดเปลี่ยนทะเลน้อย

 ชมเรื่องราวจากชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง กับการความร่วมมือของคนในชุมชนกับแก้ไขปัญหาระบบนิเวศใต้ถุนบ้าน 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ