นักข่าวพลเมือง : ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง

นักข่าวพลเมือง : ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง

ความมั่นคงทางอาหาร คือการมีอาหารเพียงพอทุกเวลา ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง คุณสุวิทย์ สกุลนิติ อาสามัคร โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิดจะพาเราไปเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง ที่หมู่บ้านห้วยครก ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเช้า 5 นาฬิกา ThaiPBS 18 พ.ย. 2558

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ