“cmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูน” เพจของคนเชียงใหม่และลำพูน

“cmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูน” เพจของคนเชียงใหม่และลำพูน

เพจท้องถิ่นอย่างเพจ “cmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูน“ เป็นเพจที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายในเขตพื้นที่ อำเภอ ตำบล ที่อยู่ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ เพจcmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูนก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2010 นับว่าเป็นเพจที่สร้างมานานความคาดหวังที่เพจcmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูนให้เป็นสื่อท้องถิ่นที่ผู้คนในท้องถิ่นสนใจและเชื่อถือมาก ทั้งนี้ยังมีเพจอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเพจในท้องถิ่นแต่เพจ cmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูน เป็นเพจที่ได้รับความน่าเชื่อถือและความสนใจมากที่สุด ความคาดหวังที่มีต่อเพจคือความจริงและข้อเท็จจริงโดยไม่มีการบิดเบือนข่าวสารใดๆเพื่อให้คนในท้องถิ่นหรือนอกท้องถิ่นเข้าใจผิด และเพจท้องถิ่นกระจายข่าวสารที่สื่อพลเมืองเป็นคนเผยแพร่และคัดเลือกการแชร์ข่าวท้องถิ่น เพจท้องถิ่นทันเหตุการณ์ไม่ว่าจะการ ณรงค์การเผาเพจก็ให้ความร่วมมือในการที่จะให้ผู้คนในท้องถิ่นทราบถึงสิ่งนั้น สุดท้ายแล้วเพจcmprice.com ข่าวเชียงใหม่และลำพูนเพจท้องถิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวคนในชุมชนและคนในท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ