นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะบ้านสบทะ

นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะบ้านสบทะ

ที่บ้านสบทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คนในชุมชนช่วยกันจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นง่ายๆ จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย    ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 2558 เวลา12.00น

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ