นักข่าวพลเมือง : Peace Survey

นักข่าวพลเมือง : Peace Survey

หลังจากการแถลงผลสำรวจสันติภาพ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสำรวจตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่ วันนี้ คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ได้สะท้อนเสียงของคนในที่ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 

 l 26 พ.ค. 59 l เวลา 21.10 น.

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ