ทิศทางสู่อนาคตกะเหรี่ยงบางกลอย

ทิศทางสู่อนาคตกะเหรี่ยงบางกลอย

ออกอากาศ 18/02/2557

 การระดมกองทุนข้าวครั้งที่สามสู่ชุมชนกระเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่เก้ากุมภาพันที่ผ่านมา แต่นั่นยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เครือข่ายกระเหรี่ยงจากทั่วประเทศจึงได้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางของชาติพันธ์ต่อการปฏิรูปประเทศไทย

ไม่บ่อยนักที่ปู่คออี้ผู้เฒ่าอายุกว่าร้อยปีจะบอกความในใจต่อสาธารณะ …ขณะที่ข้างตัวรายล้อมด้วยลูกหลานและมิตรสหายต่างเผ่าพันธ์ ทุกคนช่วยระดมข้าวเปลือกกว่า20ตันเพื่อต่อลมหายใจกระเหรี่ยงบางกลอยและส่งท้ายด้วยการรดน้ำขอขมา…นัยยะนี้คือการส่งกำลังใจให้ปู่คออี้ได้เดินทางกลับใจแผ่นดินหรือแผ่นดินที่จากมา

หลังพิธีกรรมเสร็จสิ้น เครือข่ายกระเหรี่ยงจากพื้นที่ต่างๆได้เปิดเวทีพูดคุยถึงทิศทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของกระเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอยใน อ.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

วุฒิ บุญเลิศ ที่ปรึกษาเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี บอกว่า จริงๆแล้วมติครม.ที่ลงมาในระดับจังหวัดต้องเข้าสู่คณะกรรมการ..มันไม่มีคณะกรรมการที่เป็นกระเหรี่ยงที่สะท้อนปัญหาได้จริง

ยถากรรมของกระเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย สืบเนื่องจากโครงการอพยพชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อปี2539และ2554 โดยอ้างเป็นชนกลุ่มน้อยที่กระทบต่อความมั่นคง….พื้นที่7ไร่ต่อ1ครอบครัวที่รัฐจัดสรรให้ไม่สอดคล้องกับภูมิปัญญาดั้งเดิม แม้มีความพยายามเบิกนาและวางระบบน้ำแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถทำนาได้ทั้งที่พวกเขาอยู่ต้นน้ำเพชรบุรี   การแก้ไขปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูงผ่านความพยายามของมติคณะรัฐมนตรี 30สิงหาคม 2553จนปัจจุบันยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมนักแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้อง   ทิศทางของชนเผ่านอกจากการสนับสนุนของทุกฝ่ายแล้วการเปิดใจและทำความเข้าใจในวิถีดั้งเดิม น่าจะเป็นหนทางสู่ความยั้งยืนของชาติพันธ์ไทยในอนาคต

20141902105143.png20141902105502.png20141902105508.png

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ