เลื่อนอีก! ประชุมสภาอบต.เขาหลวง ‘ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ’ ขวางพิจารณาให้ที่ป่า-ส.ป.ก.ทำเหมืองทอง

เลื่อนอีก! ประชุมสภาอบต.เขาหลวง ‘ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ’ ขวางพิจารณาให้ที่ป่า-ส.ป.ก.ทำเหมืองทอง

20161708235815.jpg

17 ส.ค. 2559 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต.นาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย ติดตามการประชุมสภาอบต.เขาหลวงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงเช้า โดยออกเดินทางร่วมกับนักศึกษามายัง อบต.เขาหลวง เพื่อคัดค้านการพิจารณาวาระเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้และที่ดิน ส.ป.ก.ทำเหมืองแร่ทองคำ ในการประชุมสภา อบต.เขาหลวง ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่ อบต.เขาหลวง เพื่อดูแลการประชุม

20161708235922.jpg

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากจะมีการประชุมสภาอบต.เขาหลวง สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 ในวันนี้ (17 ส.ค. 2559) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ตามประทานบัตรที่ 26968/15574, 26969/15575, 26970/15576 และ 26973/15560 และการยื่นคำขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-106) ให้แก่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำ หลังจากใบอนีญาตใช้พื้นที่ป่าหมดอายุไปตั้งแต่ปี 2555

ทั้งนี้ มีความพยายามในการจัดประชุมสภา อบต.เขาหลวงและบรรจุวาระการขอต่ออายุใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองทองคำให้แก่บริษัททุ่งคำ จำกัดมาแล้วถึง 6 ครั้ง แต่ถูกคัดค้านจากกลุ่มชาวบ้านจนไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้

20161808000133.jpg

สำหรับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ยืนยันให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระต่างๆ ที่จะมีผลกับการพัฒนาชุมชนเท่านั้น แต่ไม่ให้นำวาระการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และที่ ส.ป.ก.เข้าสู่สภาฯ เพราะยังคงมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อชุมชน และได้ขอส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย เพื่อเฝ้าระวังการนำเรื่องเข้าที่ประชุมโดยชาวบ้านไม่เห็นด้วย 

”ภาครัฐจะทำอะไรกับชุมชนก็ต้องถามชุมชนก่อน ต้องบอกกับชุมชน ว่ามีผลเสียอย่างไร มีผลกระทบอะไรหรือเปล่า” วิรอน รุจิไชยวัฒน์ ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ กล่าวตอนหนึ่งในการปราศรัย

20161808000202.jpg

08:50 น. สรพงษ์ ลิมปัชโยพาส รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ทุ่งคำ จำกัด และวาสนา ชูขันธ์ นิติกรบริษัทฯ เดินทางมายัง อบต.เขาหลวงและขอขึ้นไปที่ห้องประชุมฯ แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม ต่อมาสมาชิก อบต.เขาหลวง เข้าพูดคุยเรื่องการทำข้อตกลงว่าจะไม่นำเรื่องพื้นที่ป่าเข้าสู่วาระการประชุม แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน กลุ่มชาวบ้านและนักศึกษาที่นั่งรวมตัวกันอยุ่บริเวณลานหน้าทางขึ้นที่ประชุมสภาอบต.เขาหลวง จึงทำกิจกรรมร้องเพลงสลับกับการปราศรัยรอข้อสรุป

จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น สมัย ภักดิ์มี ประธานสภาอบต.เขาหลวง ได้ออกมาแจ้งต่อกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ว่ามีการจัดทำหนังสือเลื่อนการประชุมจากทางสภาอบต.เขาหลวง โดยให้เหตุผลถึงความหวั่นเกรงว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรง จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน

20161808000947.jpg

ด้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ มีข้อเรียกร้องให้ สมาชิกอบต. รับรองข้อเสนอของชาวบ้านที่ว่าขอให้นำวาระเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ ส.ป.ก. ออกจากการประชุมสภา และเรียกร้องให้กำหนดวันประชุมครั้งหน้าให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นก็ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ชาวบ้านรับรู้ด้วย

นอกจากนี้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ยังเสนอให้ สภาอบต.เขาหลวงแก้ไขเนื้อหาในหนังสือที่จะยื่นไปยังนายอำเภอ เพื่อแจ้งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถประชุมสภาในครั้งนี้ต่อไปได้ โดยให้แก้ไขเป็น “เพราะสมาชิกสภา อบต. โซนบน ไม่ยอมถอนวาระเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองแร่ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้” และให้สมาชิกอบต.โซนบน 16 คน ลงชื่อเพื่อรับผิดชอบต่อการเลื่อนประชุม

20161808000302.jpg

อย่างไรก็ตาม สมาชิกอบต.เขาหลวง ไม่ยอมลงชื่อในเอกสารที่จะยื่นต่อนายอำเภอ ทำให้กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ราว 30 คน ขึ้นไปบนชั้น 2 ของอาคารที่ทำการอบต.เขาหลวงเพื่อกดดันให้มีการลงชื่อในหนังสือเลื่อนการประชุมต่อหน้าประชาชน

ทั้งนี้ มีสมาชิกอบต.เขาหลวงลงชื่อรับรองทั้งหมด 14 คน จากทั้งหมด 16 คน และมีการแก้ข้อความในหนังสือว่า “เนื่องจากได้มีชาวบ้าน 6 หมู่บ้านมายื่นข้อเสนอเพื่อให้ถอนวาระการขอต่ออายุใบอนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าไม้และส.ป.ก. แต่ทาง สภา อบต.เขาหลวงไม่สามารถทำตามข้อเสนอได้ จึงเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท หรือก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้น จึงเลื่อนการประชุมสภาฯ” 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การลงชื่อในหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการรับรองยุติการประชุม แต่ไม่ใช่การรับข้อเสนอของชาวบ้านที่ว่าให้ถอดถอนญัติการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าและส.ป.ก. ต่อมากลุ่มชาวบ้านได้อ่านแถลงการณ์และแยกย้านกันเดินทางกลับ

20161808000330.jpg

20161808000345.jpg

20161808000352.jpg

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ