เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

  1. เว็บไซต์ citizenthaipbs.net มีจุดประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้เขียนเรื่อง เผยแพร่โดยอิสระ แต่ผู้ใช้งานควรใช้ความสุภาพในการเขียน และทบทวนเนื้อหาก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง
  2. เนื้อหาที่นำมาจากที่อื่น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา ห้ามดัดแปลง และต้องแสดงที่มาทุกครั้ง
  3. หากพบว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม ผู้ดูแลระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านแก้ไข หรือหากพบว่าเนื้อหามีลักษณะดูหมิ่น เสียดสี หรือพาดพิงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย ผู้ดูแลระบบมีสิทธิระงับการแสดงเนื้อหานั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เข้าสู่ระบบ