10 ข้อเจตนารมณ์ ‘รัฐธรรมนูญฉบับสามัญชน’ พร้อมคำประกาศที่จะไม่สยบยอม

10 ข้อเจตนารมณ์ ‘รัฐธรรมนูญฉบับสามัญชน’ พร้อมคำประกาศที่จะไม่สยบยอม

20162402213338.jpg

24 ก.พ. 2559 เมื่อเวลา 13.00 น ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ CAN ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขบวนการอีสานใหม่ จัดงาน “ร่างรัฐธรรมนูญจากสามัญชน” ร่างรัฐธรรมนูญที่งอกงามจากผืนดิน ที่ห้อง LB 1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนิสิตและนักศึกษาจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน รวมทั้งชาวบ้านที่ประสบปัญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชนในภาคอีสานเข้าร่วม

กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดง “Performance Art” จากทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกเล่าเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญจากปลายกระบอกปืนที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแสดงดนตรีของวงดนตรีสามัญชน การเปิดเวทีเมื่อประชาชนจะพูด  และวงเสวนารัฐธรรมนูญคืออะไรในมุมมองของสามัญชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้านจากภาคอีสานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง

20162402213407.jpg

20162402213419.jpg

หลังจบงานเสวนา ผู้จัดงานได้เชิญผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดออกมาด้านหน้าอาคาร และมีการแสดงละครที่สะท้อนถึงรัฐธรรมนูญที่แตะต้องไม่ได้จนเกิดการต่อสู้และคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นได้มีการสร้างร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาโดยเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างมาจากดินและเชิญให้ทุกคนร่วมปักใบไม้ โดยเปรียบเหมือนการร่วมสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเอง 

20162402213649.jpg

นอกจากนี้ยังมีการอ่านคำประกาศของสามัญชน ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารและจะร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญของประชาชน และการประกาศ 10 ข้อ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับสามัญชน 

20162402213743.jpg

คำประกาศของสามัญชน

เกือบศตวรรษ ที่เป็นกระแสธารไหลผ่านมาสู่ปัจจุบัน เป็นกระแสธารของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เมื่อครั้งคณะราษฎรได้หว่านไว้ในสังคมไทยด้วยเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญถือเป็นแนวทางอันจะได้ปกครองประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กำหนดอธิปไตยให้เป็นของประชาชน ส่งเสริมอำนาจของประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเป็นอำนาจของประชาชน ตลอดกระแสธารประชาธิปไตยจนปัจจุบัน มีการพยายามขุดโค่น ทำลายต้นไม้จากเมล็ดพันธ์ประชาธิปไตยที่กำลังจะงอกงาม เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเพียงไม่กี่ฉบับและถือเป็นส่วนน้อยที่ถูกเขียนหรือให้ส่วนร่วมแก่ประชาชนในการเขียนขึ้น เพื่อยังไว้ซึ่งต้นไม้ที่มีกิ่งใบแห้งเหี่ยวให้กลับมามีสีเขียวขจี เพียงแต่ที่เหลือนั้นได้มาจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจโดยการรัฐประหาร เสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ ที่รัฐธรรมนูญถูกใช้เพื่อรักษาอำนาจของชนชั้นนำตลอดมา เพียงแต่หน้าตาของผู้จะเข้ามาสร้างรัฐธรรมอันเป็นการทำลายอำนาจประชาชนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพียงเท่านั้น และเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยตลอดมาว่ารัฐบาลจากการรัฐประหารไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งสิ้นที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญอันเป็นอำนาจของประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาและไม่ได้ให้อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง 

หมดเวลาแล้ว สำหรับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชน หมดเวลาแล้วสำหรับการสืบทอดอำนาจของคนไม่กี่กลุ่มในสังคม หมดเวลาแล้วสำหรับอำนาจของกองทัพที่วนเวียนในการทำรัฐประหารแทรกแซงการเมืองของประชาชนมาตลอด

ใบไม้ผุดขึ้นมาจากดิน งอกมาจากดิน ดังเช่นพวกเราที่เป็นสามัญชนคนธรรมดา ที่มาจากรากหญ้าของสังคม ใบไม้คือประชาชน จากนี้ใบไม้ของเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้องงอกงามไม่ถูกทำลายโดยเชื้อร้ายของสังคม เจตจำนงของประชาชนต้องถูกพูดถึงในรัฐธรรมนูญทุกยุคสมัยของสังคมประชาธิปไตยต่อไป

เราขอประกาศว่า ถึงเวลาที่ประชาชนจะก้าวขึ้นมาทวงคืนอำนาจอันเป็นของประชาชนที่จะไม่ได้ผูกขาดอำนาจรัฐไว้เพียงแต่กลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน ทวงคืนเสรีภาพที่หายไปในชีวิต ทวงคืนสิทธิการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองที่เราไม่เคยได้จากรัฐธรรมนูญเลย และทวงคืนประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่เราได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับอนาคตประเทศ เราจะสร้างรัฐธรรมนูญของเราเอง ไม่ยอมรับอำนาจพิเศษที่จะมาคิดแทนประชาชน และจะไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหาร เราจะร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญประชาชนกับสามัญชนทั่วประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตของสามัญชนอยู่ในนั้น ใบไม้ทุกใบของประชาชนจะต้องถูกประดับบนต้นไม้จากเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยให้ได้งดงามต่อไป

เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ขอประกาศไว้ ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์  2559

20162402213804.jpg

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับสามัญชน

1.    ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง
2.    เพิ่มอำนาจประชาชน  รัฐต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
3.    โครงสร้างอำนาจของประเทศที่ยึดโยงกับประชาชน ลดการผูกขาดอำนาจของรัฐ กระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
4.    หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง เสมอภาค ยุติธรรม
5.    สิทธิ เสรีภาพในการแสดงออก
6.    คงไว้และเพิ่มสิทธิชุมชน อำนาจในการจัดการทรัพยากร
7.    มีรัฐสวัสดิการ เพิ่มความเป็นธรรม ปฏิรูปที่ดิน การศึกษา กระบวนการยุติธรรม
8.    ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
9.    ทำลายวงจรรัฐประหาร
10.  แก้ไขความขัดแย้งด้วยวิถีประชาธิปไตย และสันติวิธี

 

ทั้งนี้ ปฏิบัติการต่อไปคือการขับเคลื่อนให้เกิดร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง และมาจากกระบวนการที่ประชาชนยอมรับ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ