เส้นทางชี้ชะตาทะเลไทย ต่อลมหายใจให้ชาวประมง

เส้นทางชี้ชะตาทะเลไทย ต่อลมหายใจให้ชาวประมง

“ถ้าหากไม่มีการแก้ไขกฎหมายการทำประมง รับรองได้เลยว่าเรือประมงพาณิชย์จะต้องสูญพันธุ์”

ศาวงษ์ จุ้ยเจริญ อุปนายกสมาคมประมงสมุทรสาคร

“อยากเปลี่ยนการบังคับใช้กฎหมายจากการห้ามปราบควบคุม เป็นการส่งเสริมอาชีพประมง เพื่อต่อลมหายใจให้ชาวประมงอีกครั้ง”

มงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมประมงสมุทรสาคร

นี่คือเสียงส่วนหนึ่งของผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายการทำประมงตั้งแต่ปี 58 จนถึงปัจจุบัน

เข้าช่วงบ่ายก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง (14 พ.ค. 2566) พี่น้องชาวประมงเดินทางมาจากบ้านตัวเองเพื่อมายังพื้นที่จัดงานประมง และภายในงานก็มีกิจกรรมชวนให้พี่น้องชาวประมงเสนอไอเดียเกี่ยวกับนโยบายภายใต้ 5 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ นโยบายอุปกรณ์จับสัตว์น้ำ, ประมงเรือเล็ก/ประมงพื้นบ้าน, IUU Fishing, ประมงพาณิชย์ และสุดท้ายคือทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

และชวนคุยถึงการเดินทางออกชาวประมงจากการเผชิญปัญหา 8 ปีที่ผ่านมา ควรเดินไปทางไหนต่อดีถึงจะต่อลมหายใจชาวประมงทั่วประเทศได้ 

นี่คือข้อเสนอของพวกเขา…ชาวประมงไทย

เสียงความเดือดร้อนจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

“อยากให้แก้กฎหมาย พรก.ประมงอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กระทบกับชาวประมงโดยตรง เพราะชาวประมงมีความรู้เรื่องกฎหมายค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่เข้าใจข้อกฎหมายอย่างถ่องแท้”

“ข้อกฎหมายที่รุนแรงเกินไปอยากให้ลดลง กฎหมาย IUU เป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยาการทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องความผิดทางเอกสารต่าง ๆ หรืออะไรก็ตามถูกเหมารวมไปทั้งหมด ” 

ศาวงษ์ จุ้ยเจริญ อุปนายกสมาคมประมงสมุทรสาคร

“กฎหมาย IUU เมื่อถูกแจ้งจับกุมด้วยข้อหาที่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ทำให้ชาวประมงหมดหนทางทำมาหากินทันที เนื่องจากชาวประมงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเรือเพื่อทำมาหากิน และเราไม่สามารถต่อสู้กับข้อกฎหมายได้ เพราะถ้าต่อสู้หมายความว่าเรือเราจะออกทำประมงไม่ได้ รวมทั้งขั้นตอนการต่อสู้ในชั้นศาลอีกหลายปี ชาวประมงจึงต้องยอมจ่ายค่าปรับที่สูงลิ่วเพื่อแลกกับการออกเรือทำประมงต่อไป”

ศาวงษ์ จุ้ยเจริญ อุปนายกสมาคมประมงสมุทรสาคร

“ปัญหาความเลวร้ายของ พรก.ประมง คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในบริบทของการทำประมงในประเทศไทยตั้งแต่แรก”

“ข้อเสนอคือการแก้ไขปัญหาที่ต้องทำในระยะสั้นคือ การเยียวยาผลกระทบที่ชาวประมงได้รับที่ผ่านมาทั้งหมด และการแก้ปัญหาระยะยาวคือ การาปรับแก้โครงสร้างการทำประมงทั้งห่วงโซ่ตั้งต้นน้ำ-ปลายน้ำ จึงจะสามารถแก้ปัญหาการทำประมงไทยได้”

นิธิวัตน์ ธีรนันทกุล นายกสมาคมเครือข่ายยุติธรรมประมงไทย

“อยากให้มีการออก พรก. เพื่อล้าง พรก.เดิม กว่า 8 ปีแล้วที่ชาวประมงไทยต้องทนทุกข์ เราไม่จำเป็นต้องทนอีกต่อไป”

“อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ออก พรก. ที่เป็นประชาธิปไตยที่ทำร่างที่ 8 ไว้แล้ว ซึ่งเป็นร่าง พรก. ที่มีส่วนร่วมของพี่น้องชาวประมง เพื่อลดผลกระทบและภาระและสามารถให้ชาวประมงและอาชีพประมงกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง” 

มงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมประมงสมุทรสาคร

“ทรัพยากรทางทะเลยั่งยืน การแก้กฎหมายประมง และปริมาณสัตว์น้ำที่ควบคุม หรือแม้แต่การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการทำประมง ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของภาคประมงดีขึ้นได้ ถ้าถูกแก้ไข” 

พีระวัฒน์ ธีรานุกูลชัย ผู้บริหารเพจประมงไทยรายวัน

ภาคประมงไทยเคยติดอันดับ 1 ใน 20 ของประมงโลก ปี 2557 ไทยนับเป็นประเทศที่มีผลผลิตส่งออกด้านประมงในปริมาณมากติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารทะเลและประมง ส่งออกเฉลี่ย 3ล้านตัน/ปี หรือประมาณร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทย 

นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ไทยโดนใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยุโรปให้ใบเหลืองกับธุรกิจประมงไทย ไทยจึงมีการออกกฎหมาย IUU Fishing เพื่อแก้ไขการทำงานของภาคประมง จึงทำให้การทำประมงไทยหยุดชะงักอย่างหนัก 

กว่า 8 ปีที่ชาวประมงถุกกฎหมายเล่นงานอย่างหนัก ทำให้ส่งผลกระทบจ่อธุรกิจประมงไทยทุกภาคส่วนทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบ 

อนาคตประมงจะเป็นอย่างไรต่อไป ชาวประมงจะกลับมาลืมตาอ้าปากอีกครั้งได้หรือไม่  

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ