หลายเวลาในตลาดทะเลไทย เกิดอะไรกลางแหล่งซื้อ-ขายอาหารทะเลแห่งใหญ่ระดับชาติ

หลายเวลาในตลาดทะเลไทย เกิดอะไรกลางแหล่งซื้อ-ขายอาหารทะเลแห่งใหญ่ระดับชาติ

3:00 น.

เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ดัง

ในเวลานี้ มีคนจำนวนหนึ่งได้เริ่มต้นวันแล้ว… 

3:30 น.

เวลาของคนมาก่อนกลับทีหลัง บรรดาพ่อค้าแม่ค้า เจ้าของแพปลา ผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อย คนงานจำนวนมากที่เข้ามาเตรียมตัวขนย้ายตะกร้าในสินค้าส่วนกลางของชมรมไปยังแพปลาแต่ละแพที่ตนทำงานอยู่ รวมไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง เริ่มทยอยเข้ามาที่ตลาดทะเลไทย 

พนักงานทุกคนของแต่ละแพจะเตรียมความพร้อมและเช็คอุปกรณ์ทุกอย่าง ทั้งตะกร้าใส่สินค้า ตราชั่งต้องตรวจสอบการใช้ทำงานทุกวันก่อนเริ่มงานเพื่อความแม่นยำในการคำนวนน้ำหนักสินค้า ถาดใส่สินค้า สมุดบัญชี กระเป๋าเก็บเงิน เครื่องคิดเลข ฯลฯ ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ในการทำงาน และพนักงานทุกคนจะอยู่ประจำตำแหน่งของตนเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการขาย

ก่อนถึงเวลา 4:00 น. คนงานช่วยกันไปขนตะกร้าส่วนกลางของชมรมผู้ขายปลามายังแพปลาของตนเพื่อใส่สินค้า

4:00 น.

แพปลาพร้อมขาย ลูกค้าพร้อมซื้อ

เสียง กริ๊ง ดั่งลั่นไปทั่วตลาด เป็นเสียงแบบที่เราคุ้นเคยกันในยามเลิกเรียน สำหรับที่อื่นมันคือเสียงแสดงการสิ้นสุด แต่ในตลาดทะเลไทยแห่งนี้คือเสียงของการเริ่มต้นเปิดตลาดและความคึกคัก ซึ่งเป็นเสียงที่คุ้นหูและเข้าใจกันอย่างดีของทั้งคนขายและคนซื้อว่าการค้าขายได้เริ่มขึ้นแล้ว !!

หลังเสียงกริ๊งดัง คนงานทยอยขนสินค้าขึ้นมาจากรถขนปลาเพื่อใส่ตะกร้าและวางขาย

การวางตำแหน่งสินค้าจะแบ่งตามประเภทสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา แบ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ และ ปลาโรงงาน ถัดมาจะเป็นหมึก ปู กุ้ง หอย ตามลำดับ

ช่วงเวลาเช้ามืดเวลา 4:00 น. ถึง 6:00 น. จะเป็นช่วงเวลาของการขายสินค้าเงินสด หมายถึงสินค้าที่ซื้อขายโดยการจ่ายเงินสดทันทีไม่ลงเป็นบิลเก็บเงินย้อนหลัง (ซึ่งการเก็บบิลย้อนหลังจะเป็นการซื้อขายกับโรงงานหรือห้องเย็น) โดยมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจะมาซื้อสินค้าตอนเช้ามืดและจ่ายเป็นเงินสด และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คึกคักเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาค้าขายสินค้าเงินสดของตลาดทะเลไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุด

สินค้าประเภทต่าง ๆ จะถูกใส่ไว้ในถาดหลากสี แต่ละสีจะใช้แทนเรือ 1 ลำ เพื่อทำให้สินค้าของเรือแต่ละลำไม่ปนกัน เนื่องด้วยเรือประมงบางลำอาจจะจับสินค้าประเภทเดียวกันมา เมื่อนำมาขายที่แพปลา ปลาต้องจำแนกสินค้าของเรือประมงแต่ละลำออกจากกัน การใช้ถาดสีคนละสีต่อเรือ 1 ลำ จะทำให้จำแนกได้ง่ายขึ้น

ถาดหลากสีเอาไว้ใส่สินค้าที่แตกต่างของแพปลา

ถาดสีจำแนกความแตกต่างของสินค้าแต่ละประเภทเพื่อทำให้จำแนกง่ายมากขึ้น

6:00 น.

แพปลาทุกแพเริ่มทยอยเก็บสินค้าที่ค้าขายประเภทเงินสดเพื่อเคลียร์พื้นที่ลงสินค้าที่เป็นการซื้อขายประเภทลงตั๋วเรียกเก็บเงินย้อนหลัง แต่ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายสินค้าประเภทลงตั๋วเก็บเงินย้อนหลัง จะมีการเปีย หรือ ประมูลปลา ประเภทปลาหลัก ๆ ที่ประมูล ได้แก่ ปลาไล้กอ ปลาลิ้นปลา และปลาทูเค็ม

ประมูลปลา ปลาโรงงานเข้ามาแทน ปลาเศรษฐกิจหลบก่อน

วิธีการประมูลปลาเริ่มต้นก็คนงานจะทำการคัดไซส์จำแนกขนาดของปลาประเภทต่าง ๆ หลังจากนั้นจะมีสมาคมกลุ่มผู้ประมูลปลาเดินมาดูสินค้าของที่แพและเขียนราคาที่ตนคิดว่าเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคาสินค้า ซึ่งคนขายจะมีการกำหนดราคาเอาไว้แล้วล่วงหน้า เมื่อผู้ประมูลปลาตั้งราคาสินค้าเสร็จ หลังจากนั้นคนขายของแต่ละแพจะราคาเอามาเทียบกันว่าผู้ประมูลปลาคนใดที่ให้ราคาสินค้าได้ใกล้เคียงกับที่คนขายกำหนดหรือราคาดีกว่าที่คนขายกำหนด คนนั้นก็จะได้ไป 

การประมูลปลาจะมีรอบในการประมูลตามจำนวนของขนานปลา เช่น วันนี้มีปลาไล้กอ 4 ขนาด ก็จะมีการเปียปลา 4 รอบ เพื่อจะได้ประมูลปลากันได้ครบทุกขนานและก็จะมีวิธีการเดิมทุกครั้ง หลังจากนั้นก็จะมีการชั่งน้ำหนักของสินค้าแต่ละตะกร้าเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำหนักของแต่ละตะกร้าไม่ขาดและไม่เกิน ตะกร้าแต่ละตะกร้าก็จะได้มีปริมาณที่พอดีกันทุกใบ โดยส่วนใหญ่สมาคมผู้ประมูลปลาจะเป็นสังกัดโรงงาน หรือ ห้องเย็น (สถานที่แช่ฟรีซสินค้าทางทะเลเพื่อส่งออกหรือแปรรูป)เพื่อนำปลาไล้กอไปทำเป็นปลาเค็ม หรืออาจจะแปรรูปไปเป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ที่ได้สินค้าไป 

เมื่อกิจกรรมการประมูลปลาจะเป็นช่วงเวลาของปลาโรงงาน ปลาห้องเย็น หมายถึง ปลาประเภทต่าง ๆ ที่โรงงาน หรือ ห้องเย็น มาซื้อเป็นตัน ๆ เพื่อนำไปแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ แต่โดยส่วนมากจะเป็นลูกชิ้น และจะเป็นการซื้อขายประเภทลงตั๋วเรียกเก็บเงินย้อนหลัง ปลาจับพวกปลาห้องเย็นก็จะมี ปลาแดง ปลาแดงเหลือง ปลาตาหวาน ปลาฤาษี นำไปทำลูกชิ้น ปลาเก้ง นำไปทำปลากระป๋อง ปลาดาบ ส่วนมากคนจีนจะมาซื้อเก็บไว้แล้วนำไปแช่แข็งที่ห้องเย็นแล้วนำส่งกลับประเทศของตน ปลาไหล จะนำกระเพาะของปลาไหลไปต้มยาจีน ปลาปะกัง นำไปตากแห้งหรืออบกรอบก็ได้ และปลากระทงเหว ที่จะนำไปทำเป็นปลาหวานหรือปลาเค็มแล้วแต่ผู้ประกอบการ 

ปลาเซ็ตสุดท้ายจะเป็นปลาจั๊บ ปลาจั๊บคือปลาที่ตกเกรด ปลาจั๊บจะเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น การคัดขนาดปลา มี 4 ขนาด แต่มีขนาดที่ 5 เพิ่มขึ้นในจำนวนไม่ถึง 1 ตะกร้า หรือ 32 กิโลกรัม จะไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า หรืออาจจะมีความต้องการที่ต่ำมาก ๆ ทำให้ขายยาก และต้องลดเกรดลงไปเป็นปลาจั๊บ หรืออีกประเภทนึง คือ การจับปลาของเรือประมงที่อาจจะมีสัตว์น้ำบางชนิดติดอวนมา 1 – 2 ตัว ก็จะถูกจับไปเป็นปลาจั๊บนั่นเอง

ช่วงเวลาเก็บกวาดของนักขาย หลังจากนั้นลูกค้าแต่ละเจ้าต้องมาขนย้ายสินค้าตัวเองและถ่ายสินค้าจากตะกร้าของชมรมไปยังตะกร้าของตนเองด้วย รวมทั้งเคลียร์พื้นที่ของแต่ละแพ คนงานจะนำตะกร้าไปคืนให้ทางสหกรณ์จะล้างทำความสะอาด คนงานจะล้างถาดของแต่ละแพ รวมไปถึงพื้นที่โดยรวมให้สะอาด และทางชมรมจะขอความร่วมมือให้แต่ละแพ Big cleaning พื้นที่ขายของตัวเอง บรรดาเสมียนจะรวบรวมบัญชีและจำนวนเงินทั้งหมดเพื่อรวมยอดบัญชีรายวัน และเสร็จเรียบร้อย แยกย้ายกลับบ้าน

คนงานของแต่ละแพปลาช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่เพื่อการทำงานในวันถัดไป

ตลาดวาย ยอดนักขายกระจายตัวเพื่อรวมตัวอีกครั้งในวันถัดไป หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมดภายในตลาดทะเลไทย ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน พนักงานบัญชีของแพปลาทำการเคลียร์บัญชี ยอดรายจ่าย รายรับ ยอดการซื้อขายของแต่ละวัน เจ้าของแพปลาตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งในส่วนของสถานที่และในส่วนของงานบัญชี คนงานแยกย้ายกันกลับบ้าน ช่วงบ่ายเป็นต้นไป คนจำนวนหนึ่งอาจจะนอนหลับพักผ่อนเพื่อชดเชยเวลาตื่น อีกจำนวนหนึ่งอาจออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อเช่น ไปเที่ยว กินข้าว พบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิท ส่วนคนงานอาจจะไปรับงานพิเศษทำเพิ่มในตลาดมหาชัยเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างวันก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ก็มี

ตลาดทะเลไทยดูเหมือนจะเงียบเหงาในสายตาคนนอกถ้าหากผ่านไปผ่านมาแถวนั้นในช่วงเวลากลางวันหรือเย็น แต่ที่จริงแล้วกิจกรรมที่นี่เริ่มขึ้นในช่วงเวลาที่คนอื่นกำลังนอนหลับ จึงไม่แปลกว่าทำไมคนนอกพื้นที่จึงไม่เห็นความคึกคักนี้เลย

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ