คนรุ่นใหม่ภาคใต้กับสมิหลา-เก้าเส้งในฝัน

คนรุ่นใหม่ภาคใต้กับสมิหลา-เก้าเส้งในฝัน

ชุมชนเก้าเส้งอยู่ติดกับคลองสำโรงที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทย มีความกว้างประมาณ  50  เมตร  โดยส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ และทำประมงพื้นบ้าน  สภาพบ้านเรือนแออัด  ทรุดโทรม บางหลังอยู่อาศัยกันถึง 15 คน  คุณภาพชีวิตไม่ดี  น้ำประปา ไฟฟ้าไม่มี ต้องพ่วงจากข้างนอกเข้ามาใช้ ไม่มีทะเบียนบ้านถาวร ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุ และกรมเจ้าท่า

ชุมชนเก้าเส้ง ริมคลองสำโรง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทางทีมงานไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ภาคใต้ จัดวงเสวนารายการฟังเสียงประเทศไทย เลือกอนาคตภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ สวนสาธารณะฝั่งหาดสมิหลา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จึงมาร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่สำรวจปัญหาและทางออกในบริเวณพื้นที่หาดสมิหลา และ ชุมชนเก้าเส้งที่อยู่ในระแวกใกล้ ๆ กับหาด นอกจากจะสำรวจปัญหาในพื้นที่แล้วก็ยังมีข้อเสนอและทางออกในการจัดการปัญหาที่พบเจอในพื้นที่อีกด้วย

นโยบายรายพื้นที่จากคนรุ่นใหม่

นางสาวปริศนา นำยุรี นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอ นโยบายเสรีทรงผม

เกิดจากการร้องเรียนของนักเรียนในพื้นที่ที่ลงไปเก็บข้อมูล พบว่า ทรงผมที่ต้องเป็นไปตามกฎของโรงเรียนส่งผลทำให้นักเรียนไม่มั่นใจในตัวเอง ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน หรืออายทรงผมตัวเองจึงบางครั้งต้องใส่หมวกเพื่อปิดบังทรงผมที่ทางโรงเรียนมองว่าถูกระเบียบ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ทรงผมไม่ได้มีผลกับการเรียน เพราะความตั้งใจเรียนมันขึ้นอยู่กับตัวเอง แต่อาจจะให้มัดรวบให้เรียบร้อยเเละให้เด็กมัธยมต้นไว้ผมถึงคางอย่างให้เลยคาง มัธยมปลายให้ไว้ยาวเเละมัดรวบผูกโบว์ให้เรียบร้อย ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในด้านของทรงผมในการไปโรงเรียน เเละยังทำให้เด็กมีเเรงผลักดันในการไปโรงเรียนเเละตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอที่นางสาวปริศนา เสนอไว้ในเว็บไซต์ yourpriorities

นางสาวธนัชพร ใจสมุทร นักศึกษาปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอ นโยบาย สงขลาเปลี่ยนได้

ด้วยความที่ตัวเองเห็นปัญหาหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสงขลาตอนนี้ถามว่าเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง มันก็ยังเปลี่ยนไม่ถึงที่สุด แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจัง มีผู้นำที่ดีเข้ามาบริหาร คิดว่าก็น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งก็คิดนโยบายออกมาในคอนเซป SONGKHLAสามารถเปลี่ยนแปลงได้

S = Sustainability ต้องสร้างความยั่งยืน ต้องมองทุกอย่างจากความเป็นจริง ไม่ใช่แค่มองโลกของตัวเอง ต้องมองที่สภาพปัญหาของคนในชุมชนว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรอยู่ อย่างเช่น ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมันมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง ต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องหาวิธีจัดการเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหาขยะด้วย 

O = Do ต้องทำให้จริง ต้องมีผู้นำที่ทำได้จริง ถ้าคิดนโยบายมาแล้วไม่มีการทำได้จริง มันก็เปล่าประโยชน์ 

N = Need ต้องมองให้เห็นว่าประชาชนในแต่ละพื้นที่มีความต้องการอะไร และต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย เมื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วจะได้รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของประชาชนคืออะไร

G = Generate ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง

K = Knowledge อยากจะสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างเช่น อาจจะจัดตั้งโครงการขึ้นมาสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จะทำให้สังคมเกิดความสมดุล 

H = Human relation หลังจากที่ผู้นำสร้างนโยบายขึ้นมาแล้ว อยากให้ไปเรียนรู้กับชุมชนและผู้คนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำและประชาชนด้วย

L = life เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต อย่างเช่น ปัญหาในเรื่องของปากท้อง เรื่องสังคมสูงวัย อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของชีวิต ควรมองถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยเพื่อความครอบคลุม 

ทั้งหมดนี้คิดว่าจะทำให้สงขลาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

นาย อาราฟัต หมาดทิ้ง นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอ นโยบายการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวหาดสมิหลา

ปัญหาเกิดจากนักท่องเที่ยว ไกด์ และคนในพื้นที่หาดสมิหลา มีปัญหาเรื่องของห้องน้ำ หลัก ๆ คือ ห้องน้ำที่มีปัจจุบันอาจจะมีเป็นรถสุขาซึ่งมันไม่สะดวกและไม่สะอาด และถึงแม้จะมีเป็นห้องน้ำก็ต้องเสียค่าเข้า อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการสร้างห้องน้ำสาธารณะที่สามารถเข้าได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเข้า และสะอาด สะดวก และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่หาดสมิหลา เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้รู้สึกพึงพอใจกับการได้มาเที่ยวที่หาดสมิหลา นอกจากห้องน้ำ ก็ยังมีเรื่องการจัดการขยะและถังขยะในพื้นที่ด้วย รวมไปถึงที่จอดรถเพื่อการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

นายกัมปนาท เทียมแก้ว นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เสนอ นโยบายอาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

เนื่องจากการลงพื้นที่ชุมชนเก้าเส้งพบว่ามีผู้สูงวัยค่อนข้างขาดแคลนรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ซื้ออาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ค่าจิปาถะ และในเรื่องของอาชีพเช่นเรื่องการทำประมงอาจจะไม่เหมาะกับคนสูงอายุแล้ว เนื่องจากมีข้อจำกัดทางร่างกาย จึงมองว่า ถ้าภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลเรื่องนี้ได้จัดหางานหรืออาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และสามารถทำให้ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนสามารถเข้าถึงอาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ เช่น จัดตั้งศูนย์จัดหางานให้ผู้สูงอายุ หรือ สนับสนุนสินค้า OTOP เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีรายได้มากขึ้น

ข้อเสนอที่นายกัมปนาทเสนอไว้ในเว็บไซต์ yourpriorities

นางสาวนิอัสรีณา นิหวัง นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอ นโยบายเรื่องความรวดเร็วในจากช่วยเหลือชาวบ้านจากภาครัฐ

เพราะว่าเห็นว่าทุกคนควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็ว และทั่วถึงทุกพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบรับความต้องการของชาวบ้านที่เรียกร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับสิ่งนั้น และอยากให้หน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการร้องเรียนของคนทุกคนด้วย 

ข้อเสนอที่นางสาวนิอัสรีณา เสนอไว้ในเว็บไซต์ yourpriorities

นายกันตพล ผลทวี นักศึกษาปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอ นโยบายเรื่องความถูกต้องของการทำงานภาครัฐ

อยากให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องความถูกต้องในการทำงานของภาครัฐ ทั้งรัฐส่วนกลาง และรัฐท้องถิ่น พร้อมกับมีการจำแนกให้ประชาชนรับรู้ว่างบประมาณทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นว่ามีการจัดสรรอย่างไรและใช้ไปกับอะไรบ้าง ถ้ามีการทุจริตก็ให้ปลดออกจากการทำงาน ไม่มีการให้โอกาสใด ๆ เพื่อให้การทำงานของภาครัฐถูกต้องและสุจริตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ถ้าสามารถทำสิ่งนี้ได้ ประเทศไทยจะไม่เกิดการคอร์รัปชั่นขึ้นด้วย 

นี่คือข้อเสนอจากคนรุ่นใหม่ภาคใต้ที่ใฝ่ฝันและอยากให้เกิดขึ้นจริง

การสร้างสร้างสรรค์นโยบายของประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเมืองไปยังระดับประเทศ เนื่องจากข้อเสนอต่าง ๆ เป็นการเสนอในระดับพื้นที่และปัจเจก ซึ่งถ้าหากมีการกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ และปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกนำมาเป็นข้อเสนอก็จะถูกเปร่งเสียงให้ดังขึ้นอีกด้วย 

หากมีข้อเสนอหรือต้องการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติม หรือเสนอใหม่ก็ได้ สามารถกดลิงก์ 

https://yourpriorities.yrpri.org/community/4306

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ