สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะฉบับประชาชนด้วย Your Priorities

สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะฉบับประชาชนด้วย Your Priorities

ใกล้เลือกตั้งทั่วไป 2566 กลับมาอีกครั้งกับการใช้สิทธิใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ การเลือกตั้งถือเป็นแนวทางหลักที่ให้ทุกคนสามารถออกเสียงได้คนละ 1 เสียง ตามนโยบายที่ชอบ และพรรคการเมืองที่ใช่   

หากแต่จะเป็นไปได้ไหม ถ้าทุกคนสามารถกำหนดนโยบายสาธารณะฉบับประชาชนได้ด้วยตัวเอง นโยบายที่คิดว่าควรมีเพื่อแก้ปัญหารายพื้นที่ แต่พรรคการเมืองที่ใช่อาจจะลืมนึกถึงนโยบายรายพื้นที่ไป หรือบางปัญหาที่คิดว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าพื้นที่นั้น จะถูกหยิบขึ้นมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อ…  

“Your Priorities” 

Your Priorities เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนเข้ามาร่วมชวนคิดถึงปัญหาที่เผชิญกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะปัญหาใหญ่หรือเล็ก เพื่อให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาใกล้ตัว หรือแม้แต่ปัญหาในพื้นที่ที่เราพบเจออยู่ทุกวัน นำมาสู่การหาทางออกให้แต่ละปัญหาจากทางออกของเรื่องระดับปัจเจกไปจนถึงระดับโครงสร้าง ด้วยการสร้างข้อเสนอหรือกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสียงของปัญหารายพื้นที่ ให้เป็นวาระของสังคมวงกว้าง

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว” เราเชื่อว่าไอเดียจาก 1 คนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มากมายที่มีต่อสังคม แต่เมื่อผนวกไอเดียจากหลาย ๆ คนเข้าด้วยกันจะสร้าง impact ที่มากกว่าเดิมจนนำไปสู่เป้าหมายที่มีร่วมกันคือ จุดเจ็บปวด ให้เป็นเรื่องที่สนุกมากกว่าเดิม 

How to use “Your Priorities”

การระดมไอเดียสาธารณะถือเป็นกลไกสำคัญสำหรับสังคมประชาธิปไตยที่สามารถอภิปรายโต้แย้งเสนอข้อคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์และเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยรับฟังความเห็นต่างอย่างเต็มใจและใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการสื่อสารกันเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดหรือทางออกที่ชอบธรรมที่สุดไปด้วยกันในพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมกันของคนในสังคม ไม่ใช่การตัดสินใจบนฐานอำนาจของคนในคนหนึ่งเท่านั้น หรือสถาบันใดหนึ่งเท่านั้น

ในยุคที่สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยื่นข้อเสนอต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ประชากรโลกให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากโดยเฉพาะกับโลกออนไลน์ที่ไม่ว่าใครก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ยื่นข้อเสนอ ระดมไอเดียกันทั้งนั้น หากแต่ความเห็นอาจจะอยู่ในพื้นที่ออนไลน์อย่างกระจัดกระจายไปหน่อย แล้วถ้ามีพื้นที่ที่สามารถจัดระเบียบข้อเสนอเหล่านี้ให้เป็นที่เป็นทางที่จะสามารถสร้างการเชื่อมต่อของคนในสังคมและสร้างความรู้สึกร่วมในการเสนอไอเดียต่าง ๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออก Your Priorities ก็เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์นี้ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศกาลเลือกตั้งทั่วไปฯ 2566 กำลังใกล้เข้ามาทุกวัน อย่าลืมใช้สิทธิและเสียงที่มีอย่างคุ้มค่าในฐานะประชากรไทยในกรอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และร่วมสร้างข้อเสนอและนโยบายสาธารณะฉบับประชาชนไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

ฟังเสียงคนตะวันออก มองอนาคตก่อนเลือกตั้งครั้งใหม่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ