อยู่ดีมีแฮง : กลุ่มอนุรักษ์ลำเซบายปั่นไปรัก(ษ์)ไป

อยู่ดีมีแฮง : กลุ่มอนุรักษ์ลำเซบายปั่นไปรัก(ษ์)ไป

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ได้ปั่นจักรยานตั้งแต่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเซซ่งและปั่นกลับเพื่อมาร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ดอนปู่ตา โดยมีนายอำเภอป่าติ้วมาร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ในการทำกิจกรรมนางมะลิจิตร เอกตาแสง อายุ 61 ปี กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2.เพื่อเป็นการสร้างสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนระหว่างคนกับธรรมชาติ 3.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อคนกับคน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปกป้องฐานทรัพยากรความมั่นคงทางอาหารและเป็นเรื่องสิทธิของชุมชนที่จะต้องออกมาแสดงออกในการหวงแหนพื้นที่ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และนำมาสู่การใช้ประโยชน์ที่ไม่ทำลายทรัพยากรของชุมชน เนื่องจากในเดือนนี้เป็นเดือนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายยืนหยัดในการคัดค้านอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งทางกลุ่มฯ พร้อมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ด้านนายอนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอป่าติ้วกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้ทุกหน่วยงานได้มาร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันและลูกหลานในอนาคตได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่ามากที่สุดพร้อมกับหวงแหน ฉะนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้อยากให้กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ