“มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ณ กทม. กลาง-ทุ่ง-มหาสารคาม

“มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ณ กทม. กลาง-ทุ่ง-มหาสารคาม

ที่บ้านโนนราศี ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เกษตรส่วนใหญ่ทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ปลูกพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ แต่ระยะหลังผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย ชาวบ้านที่นี่จึงหันมาปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อสร้างรายได้อีกทาง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อ.โกสุมพิสัย เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา มีทุ่งนาสลับป่าโปร่ง มีไม้เขตร้อนหรือที่เรียกว่าป่าโคก สภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน

สุจิตรา วันชลา

สุจิตรา วันชลา อายุ 48 ปี ชาวบ้านโนนราษี ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม คืออีกคนที่เปลี่ยนจากการปลูกอ้อยหันมาปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม บนพื้นที่ 19 ไร่ มีมะม่วงมากกว่า 1,500 ต้น

เริ่มต้นเรามีแนวคิดเมื่อก่อนเราทำไร่อ้อย ไร่มัน ในพื้นที่ของแม่มันจะเป็นที่แอ่งกระทะ พื้นที่โนน (โคก) หน้าแล้งมันก็จะตาย หน้าฝนทางลุ่มก็จะตายน้ำ แม่ก็เลยมาคิดใหม่ว่าเนื้อที่ของเรามันเป็นเนื้อที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป เราอยากปรับแนวความคิดว่า เราอายุขนาดนี้แล้ว ซึ่งตอนนั้นที่แม่เริ่มคิดว่าต้องเริ่มทำคือตอนอายุ 38 ปี เราจะแก่ไปข้างหน้า เราจะต้องทำอะไรที่มันยั่งยืนมากกว่านี้ที่ไม่เป็นการลงทุนบ่อย ก็เลยได้แนวความคิดว่าเราลองมาปลูกมะม่วงดู จากพื้นที่ 5 ไร่ ก่อน ไม่มีต้นพันธุ์ ไม่มีอะไร ก็ไปศึกษาก่อนว่าต้นพันธุ์อยู่ตามตลาด

ซึ่งในพื้นที่ ส.ป.ก. 38 ไร่ แม่แบ่งพื้นที่ทำเลย พื้นที่ปลูกมะม่วง 19 ไร่ มันก็มีสระน้ำ การปลูกมะม่วง แม่ปลูกไว้ได้ 3-5 ปี แต่ละปีเราก็ค่อย ๆ เก็บผลผลิตไป ในช่วงฤดูน้ำดอกไม้ มันสามารถทำนอกฤดูได้ แต่แม่ไม่ทำ แม่ทำครั้งเดียวแล้วพยายามให้มันออกก่อนฤดู แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุด พยายามดูแล เราเลี้ยงลูกเราอย่างไร เราก็เอาใจเข้าไปในตรงนั้นเหมือนกันเลย อะไรก็ตามถ้าใส่ใจดูแล แม่คิดว่าใส่ใจเข้าไปใส่รายละเอียดเข้าไป แล้วเราจะรู้เอง จิตใจเราอยู่นั่นเราจะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไร เราไม่ได้ทำทิ้งทำขว้าง”

คัด เลือก ห่อ เป็นวิธีการในการเก็บผลผลิตส่งขายของที่นี่ ซึ่งในปีนี้ที่สวนมะม่วงแม่สุจิตราเริ่มเก็บมะม่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ จนมาถึงเดือนเมษายน  เก็บผลผลิตสัปดาห์เว้นสัปดาห์ซึ่งมีคนในชุมชนร่วมเป็นแรงงานช่วยกันเก็บมะม่วงส่งขาย ถือว่าสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน คนมีงาน มีรายได้ ไว้จุนเจือครอบครัว

แม่สุจิตรายังเล่าเพิ่มอีกว่า“สำคัญหนึ่งสำหรับความคิดของแม่ การปลูกอยู่ ปลูกกินบนพื้นที่ของบ้านเราสำคัญ คือ เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้รู้ว่าที่ดินเรามันสามารถปลูกได้ ได้ผลผลิตดี รสชาติก็ไม่ต่างกับภาคอื่น อยากให้ลองคิด ลองปลูก ดูแลไปเพราะอย่างไรเราก็ได้ดูแล เราก็เห็นผลผลิต เราปลูกระยะยาว ลูกหลานเราต่อไปได้เห็นได้อยู่ได้กิน อยากปลูกฝังให้รักถิ่นตัวเอง ให้เห็นคุณค่าของดิน ที่ปู่ย่าตายายหามาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด”

ปี 2565 แม้มะม่วงหลายชนิดรวมถึง “น้ำดอกไม้สีทอง” จากสวนของ สุจิตรา วันชลา จะออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาไม่สูงตามที่คาดหวัง แต่ชาวสวนที่นี่ก็พร้อมจำหน่ายเพื่อยืนยันคุณภาพผลผลิตให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้ลิ้มลอง “น้ำดอกไม้สีทอง” ลูกใหญ่ หวาน หอม อร่อย จากกลางทุ่งมหาสารคาม ซึ่งผู้สนใจสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ให้ส่งถึงบ้าน โดยติดต่อได้ที่ facebook : sujitra wanchala หรือเบอร์ 084-9861611 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจากชุมชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000023785)

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ