“กรุงสะอาด – พึ่งพาได้” 3 คำเสียงจากประชาชนถึง (ว่าที่) ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

“กรุงสะอาด – พึ่งพาได้” 3 คำเสียงจากประชาชนถึง (ว่าที่) ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

กว่า 2 สัปดาห์ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ C-site ไทยพีบีเอส จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ ให้คนกรุงเทพฯ ร่วมส่งเสียง “อยากให้กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงด้านไหน” มาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565

โดยประชาชนทั่วไปที่เข้ามาตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ อันดับ 1 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน อันดับ 2 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ อันดับ 3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งล้วนเคยเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มาแล้ว และได้ให้ความเห็นต่อการบริหารงานของผู้ว่าฯ กทม. 9 ปีที่ผ่านมา เสียงกึ่งหนึ่งให้อภัย 50% และเสียงเกือบครึ่งไม่ให้อภัยการทำงานที่ผ่านมาเลย

หากได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อีกครั้ง ส่วนใหญ่ขอเลือกตามแนวนโยบายก่อน รองลงมาคือความเป็นผู้นำ

รวมถึงส่งเสียงอยากให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน อันดับแรก 1 คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ อาทิ รถติด น้ำท่วม ทางเดินเท้าที่ดี หรือปัญหามลพิษอย่างฝุ่น PM2.5 อันดับ 2 ค่าครองชีพสูง รถเมล์ รถไฟฟ้ามีราคาแพง อันดับ 3 จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ให้มีพื้นที่ทำมาหากิน

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สิ่งที่ประชาชน อยากส่งถึง (ว่าที่) ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ขอมาคนละ 3 สั้น ๆ จากใจ เริ่มตั้งแต่ พึ่ง พา ได้ / กรุงสะอาด / ฟัง เสียง ประชาชน / กรุงเทพเปลี่ยนได้ / ความจริงใจ / ของทำจริง

ทุกเสียงคือพลัง เพื่อปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่ไปด้วยกัน โดยยังสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด้วยการสแกน OR CODE  เข้าช่องทางแบบสำรวจ ตอบ  8 คำถามร่วมสะท้อนความเห็น “อยากให้กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงด้านไหน” ได้ตั้งแต่วันนี้ จน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้  และติดตามผลร่วมกันได้ในทุกช่องทางของไทยพีบีเอส

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ