ฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery)ในวิกฤติโควิด-19

ฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery)ในวิกฤติโควิด-19

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง  จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่ยังทรงตัวสูง ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องยกระดับของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึงการจำกัดการให้บริการของร้านอาหารเหลือเพียงช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าร้านและการสั่งผ่านแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร (Food Delivery) ข้อจำกัดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ทำให้ธุรกิจบริการส่งอาหาร  เป็นช่องทางที่สำคัญของผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ