อบต.แบบไหน พัฒนาถูกใจประชาชน

อบต.แบบไหน พัฒนาถูกใจประชาชน

สองสามสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งอบต. หรือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 เวลา 08:00-17:00 น. C-Site เปิดแคมเปญ อบต.ในฝัน ปักหมุด ออกแบบบ้านเรา

เชิญชวนประชาชน-พลเมืองร่วมแชร์ไอเดีย “ท้องถิ่นในฝัน” ที่แต่ละคนเคยเห็น หรือฝันอยากให้เป็น มีหน้าตาแบบไหน และบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงสำคัญ

ท้องถิ่นต้องเกื้อกูลและแก้ไขปัญหาในชุมชน ให้ได้อย่างแท้จริง มิใช่อยู่สูงกว่าจนประชาชนไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ และต้องเกื้อกูลกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ใช้สถานที่ของ อบต. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าเอาไว้เป็นลานตากข้าว แต่ควรเป็นสถานที่สร้างตลาดสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน พร้อมกับดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกช่วงวัย

พลเมือง วัย 26 ปี จ.สุโขทัย

เนื่องจากบ้านหนองบัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้าน  OTOP ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา วิถีชีวิตและการแต่งกาย รวมไปถึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นเมืองเก่า

เยาวชนอ.ท่าวังผา จ.น่าน

อยากให้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยว เพราะชุมชนมีข้อเด่นด้านนี้ที่รอการส่งเสริมจากผู้นำในท้องถิ่น ถ้าทำได้จะเกิดการกระตุ้นรายได้ของท้องถิ่น ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

ประชาชนต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธ์ุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อยากให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในรูปที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ส่วนรูปแบบการบริหารของผู้นำอยากให้ให้มีส่วนร่วมการเสนอร่างนโยบาย เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ชุมชนดีขึ้น

เยาวชน ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

ชุมชนท้องถิ่นชนบทบ้านเราในวันนี้การพัฒนาไม่ได้ด้อยไปกว่าในเมือง ถ้าเรามองให้รอบด้านและพัฒนาแบบเห็นคุณค่าในชุมชนท้องถิ่นเรา จะพบว่าบ้านของเราก็ไม่ธรรมดา มีสิ่งดีๆ อยู่มากมาย หากแต่เราจะจัดระบบในการบริหารจัดการอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ ผสมผสานกับความจริงใจในการพัฒนาของผู้แทน อบต. และความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องในชุมชนท้องถิ่น เชื่อแน่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบ้านเราได้อย่างยั่งยืน

ชาวบ้านตำบลเขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ส่งเสริมอาชีพ

ตามโมเดลที่ทำก็อยากเห็นประชาชนมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคงอยากให้มีความมั่นคงทางอาหารให้ลูกหลานได้กินอิ่มและสุดท้ายอยากให้ประชาชนมีรายได้ที่แน่นอนทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่มาสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนต้องการมายาวนาน

ชาวบ้านต.สาคอบน อ.มายอ จ. ปัตตานี

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลเริ่มต้นจากท้องถิ่น

แนวคิดข้างต้นเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากหลายคน แล้วนำมารวมเป็นภาพเดียวกัน ว่า อบต.ในฝันควรเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่จริงๆ ไม่ได้เป็นแค่หุ่นเชิดในการทำงาน เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานหรือการดำเนินกิจกรรม และเป็นกลางในการทำงานไม่ใช้ระบบเส้นสาย

เยาวชนต. คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ประชาชนมีส่วนร่วม

ชุมชุนที่ไม่เเบ่งเเยกชาติพันธุ์ เเกนนำเเต่ละหย่อมบ้านมีพื้นที่ในการเเลกเปลี่ยนเสนอเเนวทางในการจัดการชุมชนอย่ามีส่วนร่วม มีเเผนที่จะร่วมเดินด้วยกันในอนาคตโดยทุกคนร่วมกำหนด ทุกคนรักสามัคคีกัน

ร่วมสำรวจพิมพ์เขียวอบต.ในฝัน และร่วมออกแบบบ้านเราได้ที่ อบต.ในฝัน ปักหมุด ออกแบบบ้านเรา

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ