ถิ่นไทลื้อเชียงคำ : พะเยา

ถิ่นไทลื้อเชียงคำ : พะเยา

วันอาทิตย์ที่ 25 กย.2559..ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 ต.หย่วน วันนี้เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ 12ปันนา..ม.1,2,3,4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา..นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ประชุมรับฟังการนำเสนอวิถีวัฒนธรรมไทยและเยี่ยมกิจกรรมท่องเที่ยวไทลื้อเชียงคำ..

ในโอกาสนี้ได้ต้อนรับ. ดร.ธนภน วัฒนกุล
อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปประเทศไทย..

รับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยยึดวิถีวัฒนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทลื้อ  สามารถเป็นต้นแบบที่ดี ขยายผลไปยังแก่ชุมชนอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ และปฏิบัติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

หลักจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุสบแวน  เยี่ยชมศาลา 12 ห้อง ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมติดผนัง บอกเรื่องราวของการอพยพถิ่นมามาตั้งหลักแหล่งในตำบลหย่วนปัจจุบัน  เยี่ยมหัตถกรรมการทอผ้าไทลื้อ และชมเฮือนลื้อ และร่วมรับประทานอาหารไทลื้อ บนเฮือนไทลื้อดังกล่าว..

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ