“สายด่วน.คนพะเยา” สื่อท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ที่นำเสนอทั้งเรื่องเล็กใหญ่เพื่อคนจังหวัดพะเยา

“สายด่วน.คนพะเยา” สื่อท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ที่นำเสนอทั้งเรื่องเล็กใหญ่เพื่อคนจังหวัดพะเยา

เราเป็นนิสิตจากคณะนิเทศสาขาสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเมื่อตอนปีหนึ่งปีสองเราเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ข่าวสารบ้านเมืองหรือเรื่องราวรอบตัวต่างๆ สื่อกระแสหลักต้องเป็นคนนำเสนอเพียงเท่านั้น

แต่เมื่อขึ้นมาปีสามเราได้เรียนวิชาเขียนข่าวและได้เรียนรู้ว่า หากต้องนำเสนอประเด็นที่เกิดในชุมชนนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยการนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกรู้จริงอย่างคนในพื้นที่ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกคนในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งมีสื่อที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าและเป็นสิ่งที่สื่อกระแสหลักทำไม่ได้อย่าง “สื่อท้องถิ่น”

สื่อท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา

สื่อท้องถิ่นในจังหวัดพะเยานั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งวิทยุ ที่มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่นิยมฟังเพราะว่าเป็นสื่อที่ไม่ต้องอ่านไม่ต้องดู ฟังเพลินๆตอนขับรถหรือตอนกำลังทำอะไรก็ได้ ต่อมาก็เป็นหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันในยุคที่ social นั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยแล้ว การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน

ความเป็นสื่อท้องถิ่นของ“สายด่วน.คนพะเยา ”

“สายด่วน.คนพะเยา” สื่อท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาที่อยู่ใน Face book ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงได้มาก การทำหน้าที่สื่อท้องถิ่นของเพจสายด่วน.คนพะเยา นั้นจะนำเสนอประเด็นที่เกิดขึ้นในทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา ทั้งเรื่องข่าวอุบัติเหตุ ปัญหาที่เกิดในชุมชน การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเช่นโพสต์นี้ก็เป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพะเยา

การแจ้งเตือนภัยพับติ การเตือนเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัย หรือเมื่อมีประเพณีสำคัญของจังหวัดพะเยาทางเพจสายด่วน.คนพะเยา ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอเช่นกัน แต่ก็ยังมีบ้างที่ทางเพจมีการโพสต์คลิปวิดีโอ หรือข่าวสารที่ไม่เกี่ยวกับจังหวัดพะเยา แม้จะเป็นส่วนน้อยแต่การโพสต์โดยไม่ได้เขียนแคปชั่นให้ชัดเจนนั้นอาจนำไปสู่การทำให้ผู้รับสารนั้นเกิดความเข้าใจผิดได้

“สายด่วน.คนพะเยา” เป็นอีกสื่อท้องถิ่นที่ทำหน้าที่และบทบาทของสื่อท้องถิ่นได้ค่อนข้างดี โดยการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นที่ทันเหตุการณ์และการนำเสนอเรื่องราวหลายๆแง่มุมในท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนจังหวัดพะเยา

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ