กป.อพช.ใต้ติงหมอพลเดชกระพือความเกลียดชัง เพิ่มความแตกแยกในสังคม

กป.อพช.ใต้ติงหมอพลเดชกระพือความเกลียดชัง เพิ่มความแตกแยกในสังคม

กป. อพช. ภาคใต้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แถลงปลุกมวลชนภาคใต้เคลื่อนไหวนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยข้อกล่าวอ้างที่รุนแรงเกินความเป็นจริง

แถลงการณ์คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)

เรื่อง ขอตำหนิทัศนคติทางการเมืองของ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ที่มีต่อกลุ่มเยาวชนปลดแอก

ตามที่ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แถลงทางเพจของท่านเมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรียกร้องต่อเครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ให้ออกมา “หยุดยั้ง ต้านทาน และตอบโต้” กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีข้อวิพากษ์และกล่าวหาอย่างรุนแรงจนเกินความเป็นจริง ซึ่งถือเป็นความคิดอันคับแคบและเต็มไปด้วยอคติในเชิงลบ ถือเป็นความไม่เหมาะกับสถานะของบุคคลที่เคยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขับเคลื่อนขบวนทางสังคมระดับประเทศมานานหลายสิบปี

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป กำลังสร้างชุดความจริงประดิษฐ์ ที่ไม่รับผิดชอบ ภายใต้ความคิดความเชื่อ บนพื้นที่ของสถานะทางการเมืองของตนเอง เพื่อทำให้สังคมและสาธารณะมีความเข้าใจต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองในทางลบ โดยกล่าวหาว่า “กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่กำลังแสดงออกทางการเมืองในขณะนี้ว่า อยู่ภายใต้การชักใยของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่น่าจะอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในขณะนี้ โดยการปลุกปั่นหลอกลวงเด็กเยาวชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลจนกลายเป็นสิ่งเสพติด จนคลุ้มคลั่ง อาละวาด และนำไปสู่การทำร้ายผู้คน รวมถึงการออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงไม่เหมาะสม จ้วงจาบ ให้ร้าย และสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนไทย” ยิ่งไปกว่านั้น นพ.พลเดช ยังสร้างข้อกล่าวหาอันอย่างรุนแรงไร้เหตุผลว่า “กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเหล่านั้นต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบใหม่ ที่ไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในสังคมไทยอีกต่อไป” 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เห็นว่าถ้อยแถลงดังกล่าวนั้น เลื่อนลอย ไร้เหตุผลรองรับ เกินความเป็นจริง ทั้งไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักสันติวิธี โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่ต้องการให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมออกมา “ตอบโต้” กับกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองในทันที เสมือนปลุกระดม ยุยง ส่งเสริม ให้มีการใช้ความรุนแรงในสังคม และยิ่งจะสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยกผู้คนที่เห็นต่างให้ไม่มีที่ยืนในสังคม และถือเป็นแนวคิดของผู้ล้มละลายทางความคิด อันมิใช่วิสัยของบุคคลสาธารณะที่จะเป็นแบบอย่างทางสังคมการเมืองในอนาคต 

พวกเราจึงขอ “ตำหนิทัศนคติทางการเมือง” ดังกล่าว ที่ท่านได้แสดงออกผ่านเพจของท่านทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเห็นถึงความไม่เหมาะสมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และไม่สมฐานะของสมาชิกวุฒิสภา อันหมายถึงผู้ที่ต้องเป็นเสาหลักหนึ่งในทางสังคมการเมืองไทย ที่จะต้องระมัดระวังในการแสดงออกท่ามกลางความเห็นต่างทางการเมืองในปัจจุบัน ท่านควรจะเสนอแนะทางออกของสังคมอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการกล่าวหา กล่าวร้าย และสร้างความแตกแยกในสังคมเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้ การตื่นรู้ของของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในการเรียกร้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมการเมืองที่ดีกว่า และสร้างสมดุลอำนาจระหว่างสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ถือเป็นความงดงามของระบอบประชาธิปไตย ที่เราต้องรับฟังและพูดคุยนำพาสังคมไทยก้าวต่อไป

แถลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ