สมาคมนักกฎหมายสิทธิฯ จี้รัฐยุติการจำกัดเสรีภาพการชุมนุม ร้องสอบวินัย ผบก.น.6 สั่งฉีดน้ำใส่ ปชช.

สมาคมนักกฎหมายสิทธิฯ จี้รัฐยุติการจำกัดเสรีภาพการชุมนุม ร้องสอบวินัย ผบก.น.6 สั่งฉีดน้ำใส่ ปชช.

สมาคมนักกฎหมายสิทธิฯ ออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงต่อการชุมนุมโดยสงบ ชี้การเรียกร้องปฎิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นเสรีภาพในการแสดงออก พร้อมจี้สอบวินัย ผบก.น.6

9 พ.ย. 2563 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เผยแพร่แถลงการณ์ ให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่ออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ จากกรณีใช้รถฉีดน้ำแรงดังสูงฉีดใส่ประชาชน ในการชุมนุมกลุ่มราษฎรที่บริเวณหน้าศาลฎีกาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (8 พ.ย. 2563) รวมถึงกรณีเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2563 ที่มีการฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงและมีสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มีความเห็นว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ยังถือเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ จึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนพึงกระทำได้ ตามที่ถูกรับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฯ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การอาศัยเพียงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการชุมนุมบางประการ ไม่อาจทำให้การชุมนุมนั้นกลายเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ จนเป็นเหตุให้รัฐใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมได้

การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้มีการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ ในฐานะสถาบันทางการเมืองที่สำคัญของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและอยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ยุยงให้ใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายนั้น (hate speech) ย่อมเป็นเสรีภาพในการแสดงออกที่ประชาชนพึงกระทำได้ และการที่เจ้าหน้าที่รัฐฉีดน้ำแรงดันสูงต่อผู้ชุมนุมที่ยังชุมนุมโดยสงบนั้น ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศรับรองไว้ ทั้งยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

สมาคมนักกฎหมายสิทธิฯ ระบุข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3 ข้อ คือ 1.รัฐต้องยุติการใช้อำนาจที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การความคิดเห็น และการชุมนุมโดยสงบของประชาชนทุกกลุ่ม โดยต้องอำนวยความสะดวกให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอก

2.หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อการกระทำดังกล่าว โดยขอให้มีการสอบสวนทางวินัยโดยเร่งด่วนกับ พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ในฐานะผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการให้มีฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุม เพื่อไม่สร้างการสร้างวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด และป้องปรามและป้องกันไม่ให้มีการกระทำของเจ้าหน้าที่เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

3.เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ เป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของบุคคลกลุ่มใดที่มุ่งใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองกับผู้เห็นต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับควมน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นจากประชาชนอีกครั้ง

แถลงการณ์-ขอให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง-1

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ